زایمان

زایمان خارج شدن جنین و جفت از رحم یا زهدان مادر است. جنین انسان ۳۷ تا ۴۲ هفته، یعنی در حدود ۹ ماه، در رحم مادر زندگی می کند. به خروج جنین پیش از ۳۷ هفته، زایمان زودرس و پس از ۴۲ هفته، زایمان دیررس می گویند. به خروج جنین پیش از بیست هفتگی، سقط جنین گفته می شود.

(از جلد پانزدهم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *