هم اندیشی

در دو دهۀ اخیر، هم‌اندیشیها نمونه‌ای از فعالیتهای دانش‌افزا در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بوده است.

جلسات هم‌اندیشی در فرهنگنامه از سال 1381 تاکنون با هدف تبادل نظر همکاران فرهنگنامه و هماهنگ شدن نویسندگان و ویراستاران با یکدیگر و افزایش دانش عمومی برگزار می شود. این جلسات شامل نشستهای داخلی همکاران برای گفتگو و بحث دربارۀ مسائل فرهنگنامه، کارگاههای آموزشی، سخنرانیها، گاه نمایش فیلم مستند (به کمک خانم هاله باستانی و بیشتر با حضور کارگردان) و گاه به بازدید از مکانهای فرهنگی مانند کتابخانه و موزه ها اختصاص دارد. همۀ این جلسات برای همکاران فرهنگنامه نوعی بازآموزی یا به روز شدن اطلاعات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.