امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) ابوعبدالله جعفربن محمد، ششمین امام از امامان دوازده گانۀ شیعیان و هشتمین معصوم از چهارده معصوم است. پدرش امام محمد باقر (ع) و مادرش ام فروه، دختر قاسم بن محمدبن ابوبکر است. در سال 80 و یا 83 ه ق در مدینه به دنیا آمد و در سال 148 ه ق به دستور منصور خلیفۀ عباسی در همین شهر مسموم شد. مرقد آن حضرت در قبرستان بقیع در مدینه قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.