آرشیوه ماهیانه: اسفند 1397

ادبیات فارسی

طوبی اسدالله مریم بابایی دکتر مهناز بهمن مینا حمیدی پریدخت خاوری نسرین خسروی مینا روستا معصومه سالاروند فاطمه (پروین) سپهری پروانه سیاهپوش سارا شهبازی مژگان کمپانی الهه محبی مهری مدرسی دکتر گلزار مصفا اکبر نعمتی(آئین) فرشته یزدانی  

ادبیات جهان

شهلا آزاد بیتا ابراهیمی زهرا تنها مهین توفیقی همدم جلال زاده زلیخا دامک رامینه رضازاده مریم روحانی زهره زادسر مهسا صدیق شیفته مستوفیان

اختر شناسی

طاهره صاحبی پروین فخاری نیا دکتر سیما قاسمی نسیم محمدی نیکتا معالج گلناز معصومی زهره (پگاه) نیکخواه اقدم دکتر منصور وصالی  

آموزش و پرورش

حشمت اسلامی اشرف امینی فرنگیز حاجی ستاری مهنوش خاتمی مریم رسالت ملاحت زهتاب پروین کیمیایی ناهید محوی نسرین نافعی رفعت نمازی مریم یزدان بخش    

جمال الدین اسدآبادی

جمال الدین اسد آبادی ( افغانی) (1314 -1254 ه ق). اصلاحگر دینی و اجتماعی و مبارز آزادیخواه شرق است که کوشید با ارائۀ تفسیرهایی نو از دین، زدودن خرافات از آن و متحد ساختن مسلمانان، به رهایی آنها از سلطۀ استبداد و استعمار کمک کند. اندیشه های ضد استبدادی و ضد استعماری او در جنبشهای […]