آرشیوه ماهیانه: اسفند ۱۳۹۷

ریاضیات

زهرا تهی دست اکراد سیمیندخت الله جعفری مهری جعفری جمیله زند رحیمی حمیده شمس حکیمی مهشید فهیما شهناز کاتوزیان علی مشهدی رفیع مهوش مهاجری  

جغرافیای جهان

آذر بنی اسدی زهرا پورجمالی مهین توفیقی فوزیه چوبفروش باقری پریسا رضایی پروین صفوی نرجس عربانی پروین فخاری نیا فاطمه قره چاللو ناهید قهرمانی عهدیه کاظمی منیژه مدّبر

جغرافیای ایران

پروین آقایی دکتر پروین اسلامی یکتا جهانشاهی فاطمه خستو فاطمه (لیدا) رفیعی مریم شهبازی مهین غفاری پروانه فخاری نیا سوگند مافی صغری (سوری) معصوم بیگی صنوبر منصوری  

جامعه شناسی

سهیلا اسدیان نرمین توتونچیان سوسن خلاقی ملیحه دُرخوش منیژه ظهیری مهرآبادی شیدا فراشاهی فاطمه محفوظ بالله