فرهنگنامه در سفر آق اولر

نرجس عربانی

عضو گروه جغرافیای جهان و مسئول تصویر گروه

روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 شهریورماه، من و همکارم پروین صفوی، به منطقۀ تالش و روستای آق اولر سفرکردیم. این سفر را با موسسه­ای طبیعت­گرا می­کردیم که مسئولان آن با فرهنگنامه آشنایی و به آن علاقه داشتند و هرگاه همکاران فرهنگنامه مسافر آنان می­شدند، امکان معرفی مفصل فرهنگنامه در سفر فراهم می­شد.

به همین دلیل خود را برای ترویج فرهنگنامه آماده کردیم. نکتۀ مهم اینکه تالش در جلد 9 فرهنگنامه مقاله داشت و در آن، دربارۀ سرزمین، اقتصاد، مردم شناسی و تاریخچۀ منطقۀ تالش اطلاعات موثق وجود داشت. می­دانستم که هنگامیکه دربارۀ مسیر و مقصد اطلاعات داشته باشیم سفرمان بسیار جذاب­تر خواهد بود.

در فرهنگنامه، استانها، شهرها، بناهای تاریخی، روستاهای تاریخی، رودها، کوهها و دیدنیهای گوناگون ایران مقاله دارند و منبع خوب اطلاعات برای سفر هستند. قابل یادآوری است که جزوه ای به نام سرزمینهای تاریخی، مناطق جغرافیایی، بزرگان ایران اطلاعات مردم شناختی و استانهای ایران در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، در گروه ترویج تهیه شده است که می توان پیش از سفر، مقاله های مربوطه را در فرهنگنامه جستجو کرد و آنرا مطالعه کرد و به این ترتیب دست پر به سفر رفت و بیشتر لذت برد.

ما، پیش از سفر مقالۀ تالش را مطالعه کردیم و آنرا برای همسفران تکثیر کردیم و در اتوبوس در اختیارشان قرار دادیم. درفرصت معرفی خود به همسفران نیز به معرفی فرهنگنامه پرداختیم و دربارۀ ویژگیهای منحصر به فرد این اثر از جمله صحت، دقت، مستند بودن، زبان روان و درصد بالای اطلاعات مربوط به ایران، توضیحاتی دادیم و چگونگی استفاده از فرهنگنامه و نحوۀ تهیۀ آنرا اعلام کردیم.

اخیرا امکان اعلام آدرس سایت جدید فرهنگنامه، سبب آشنایی بیشتر مخاطبان با این اثر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.