کاربر گرامی

می‌دانید که فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برآمده از شورای کتاب کودک است. شورای کتاب کودک مؤسسه‌ای مردم نهاد است که نزدیک به 60 سال است که به فعالیت‌های فرهنگی و مردمی مشغول است.

شورا و فرهنگنامه در تمامی سال‌های حیات خود بدون هیچ بودجه و حمایت مالی دولتی و یا خصوصی فقط با حمایت‌های علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان، ادامۀ کار داده است.

نسخۀ مجازی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان قدمی دیگر در ادامۀ فعالیت‌های این نهاد است که قرار بر آن داشتیم تا به صورت رایگان در اختیار کودکان و نوجوانان سرزمینمان قرار گیرد. امکان دیگری نداشتیم تا برای رسیدن به آن لحظه از حمایت شما در خرید مقالات در نسخۀ مجازی برخوردار شویم..

با عضویت در سایت فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، و خرید حمایتی بسته‌های مقالات، به انتشار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان کمک کنید.

ضمان

ضَمان (ضمانت) در اصطلاح حقوقی، عقد یا قراردادی ا...

ضُحی

ضُحی نودوسومین سورۀ قرآن است که در مکه بر پیامبر ...

ضریح

ضَریح محفظه‌ای مشبک است به ‌‌شکلهای مختلف هندسی ...

ضياءالسلطنه

ضياءالسلطنه (1290-1214 ﻫ ق) لقب شا‌ه‌بیگم، دختر ...

ضحاک

ضَحاک (اژی‌دَهاک) از چهره‌های داستانهای باستانی...