کاربر گرامی

می‌دانید که فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برآمده از شورای کتاب کودک است. شورای کتاب کودک مؤسسه‌ای مردم نهاد است که نزدیک به 60 سال است که به فعالیت‌های فرهنگی و مردمی مشغول است.

شورا و فرهنگنامه در تمامی سال‌های حیات خود بدون هیچ بودجه و حمایت مالی دولتی و یا خصوصی فقط با حمایت‌های علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان، ادامۀ کار داده است.

نسخۀ مجازی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان قدمی دیگر در ادامۀ فعالیت‌های این نهاد است که قرار بر آن داشتیم تا به صورت رایگان در اختیار کودکان و نوجوانان سرزمینمان قرار گیرد. امکان دیگری نداشتیم تا برای رسیدن به آن لحظه از حمایت شما در خرید مقالات در نسخۀ مجازی برخوردار شویم..

با عضویت در سایت فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، و خرید حمایتی بسته‌های مقالات، به انتشار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان کمک کنید.

شهادت

شهادت واژه‌ای است عربی که در زبان فارسی به‌معنی ...

شَهیدِ ثانی

شَهیدِ ثانی (966- 911 ﻫ ق) لقب شیخ ‌زین‌الدین، ف...

شَهیدِ اوّل

شَهیدِ اوّل (786 - 734 ﻫ ق) لقبِ شَمس‌الدین‌محمدب...

شَهيدِ بَلخى

شَهيدِ بَلخى (درگذشت 325 ﻫ‌ ق) فيلسوف و شاعر ايرا...

شاهنامۀ اَبومَنصوری

شاهنامۀ اَبومَنصوری کتابی است به نثر فارسی دربارۀ...

شهرستان

شهرستان بنابر قانون تقسیمات کشوری ایران، پس از اس...

شَهرستانی، محمدبن عبدالکریم

شَهرستانی، محمدبن عبدالکریم (548 - 479 ﻫ ق) متکلّ...

شهریور

شَهريور سومین اَمِشاسپَند از دوازده امشاسپندانِ د...

شاهرُخ اَفشار

شاهرُخ اَفشار (1210-1146 ﻫ ق) از آخرین پادشاهان سل...

شاهرخ تیموری

شاهرخ تیموری (850-779 ﻫ ق) چهارمین پسر تیمور گور...

شکاک

شَکاک از ایلهای کرد غرب ایران است که بیشتر جمعیت...

شخصیت

شخصیّت ویژگیهای سازمان‌یافته و کمابیش پایدار ذهنی...