کاربر گرامی

می‌دانید که فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برآمده از شورای کتاب کودک است. شورای کتاب کودک مؤسسه‌ای مردم نهاد است که نزدیک به 60 سال است که به فعالیت‌های فرهنگی و مردمی مشغول است.

شورا و فرهنگنامه در تمامی سال‌های حیات خود بدون هیچ بودجه و حمایت مالی دولتی و یا خصوصی فقط با حمایت‌های علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان، ادامۀ کار داده است.

نسخۀ مجازی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان قدمی دیگر در ادامۀ فعالیت‌های این نهاد است که قرار بر آن داشتیم تا به صورت رایگان در اختیار کودکان و نوجوانان سرزمینمان قرار گیرد. امکان دیگری نداشتیم تا برای رسیدن به آن لحظه از حمایت شما در خرید مقالات در نسخۀ مجازی برخوردار شویم..

با عضویت در سایت فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، و خرید حمایتی بسته‌های مقالات، به انتشار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان کمک کنید.

کادمیُم

کادمیُم (Cadmium) عنصری است شیمیایی با نماد Cd. ع...

کافرون

کافِرون یکصدونهمین سورۀ قرآن کریم است که در مکه بر...

کافکا، فرانتس

کافکا، فرانتس (Kafka Franz، 1924-1883م ) نويسندۀ آ...

کافور

کافور درختی است همیشه‌سبز و معطر که بیشتر در چین، ...

کاکائو

کاکائو درختی است همیشه‌سبز و بومی منطقه‌های گرمسیر...

کاکوتی

کاکوتی گیاهی است علفی، خودرو، یک‌ساله یا پایا (چن...

کالدوِل، اِرسْکین پِرسْتون

کالدوِل، اِرسْکین پِرسْتون (Erskine Preston Caldwe...

کالیفرنیم

کالیفُرنیم (Californium) عنصری است شیمیایی و راد...

کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون وضعیتی حقوقی است که دولتهای توانای ا...

کاراکال

کاراکال پستانداری است گوشت‌خوار از خانوادۀ گربه‌...

کاروان

کاروان (قافله) گروهی مسافرند که با هم برای رسیدن ...

کاروان‌کُش

کاروان‌کُش درختچه‌ای است که در سرزمینهای خشک و نیم...

کارنامۀ اردشیر بابکان

کارنامۀ اردشیر بابکان داستانی است تاریخی ـ افسانه‌...

کارول، لوئیس

کارول، لوئیس (Lewis Carroll، 1898-1832م) نام ادبی...

کاشانی، غیاث‌الدین جمشید

کاشانی، غیاث‌الدین جمشید (درگذشت 832 ﻫ ق) ریاضیدان...

کاشانی، سیّد ابوالقاسم

کاشانی، سیّد ابوالقاسم (1340-1264 ﻫ ش) روحانیِ مجت...

کاشفی سبزواری، کَمال‌الدین حسین‌بن علی

کاشفی سبزواری، کَمال‌الدین حسین‌بن علی (درگذشت 910...

کاشِفُ‌الغِطاء، شیخ جعفربن خِضر

کاشِفُ‌الغِطاء، شیخ جعفربن خِضر (1228-1154ﻫ ق) از...

کاسنی

کاسنی گیاهی است علفی، پایا (چندساله)، خودرو و بومی...

کاسترو، فیدل

کاسترو، فیدل (Castro Fidel، 2016-1926م) رهبر انقلا...

کاظمی، حسین

کاظمی، حسین (1375-1303 ﻫ ش) نقاش، استاد و از پیشگا...

کامو، آلبر

کامو، آلبر (Albert Camus، 1960-1913م) نویسنده، نما...

کانال

کانال آبراهی است که برای پیوند دو رود و یا دو اق...

کاندینسکی، واسیلی

کاندینسکی، واسیلی (Wassily Kandinsky،1866-1944م) ن...

کانت، ایمانوئل

کانت، ایمانوئل (Immanuel Kant، 1804-1724 م) فیلسو...

کانتور، گئورگ

کانتور، گئورگ (Georg Cantor، 1845-1918 م) ریاضیدان...

کپور

کَپور از ماهیان استخوانی و از خانوادۀ کپورماهیان...

کَرَجی، ابوبکر محمدبن حسن

کَرَجی، ابوبکر محمدبن حسن (درگذشت حدود 420 ﻫ ق) ر...

کَرچَک

کَرچَک گیاهی است یک‌ساله و پایا (چندساله) و احتمال...

کَرباس

کَرباس نوعی پارچۀ درشت‌بافت از الیاف پنبه است. کر...

کتیرا

کَتیرا صمغ یا شیرابه‌ای چسبناک است که از ساقۀ برخی...

کتان

کتان گیاهی است علفی و یا بوته‌ای، یک‌ساله یا پای...