کَرَفس

کَرَفس گیاهی است دو ساله و بومی نواحی مدیترانه و خاورمیانه. کرفس از سبزیجات پرمصرف است و در بیشتر منطقه‌های جهان از قدیم کشت می‌شده است. کشت و پرورش کرفس از اواخر قرن هجدهم میلادی گسترش بسیار یافته است. این گیاه در ایران دو گونه دارد: خودرو (کرفس وحشی) و پرورشی (کرفس معمولی). کرفس وحشی در مُکران بلوچستان، خوی، بندرعباس و کوههای چهارمحال و بختیاری می‌روید. کاشت کرفس معمولی و رقمهای آن در بسیاری از منطقه‌های ایران رایج است.