کخ، روبرت

کُخ، روبرت (Robert Koch، 1910-1843 م) پزشک و میکروب‌شناس آلمانی است که عامل بسیاری از بیماریهای عفونی ازجمله عامل بیماری سِل را کشف کرد. کخ در سال 1905 م، برندۀ جایزۀ نوبل در پزشکی و فیزیولوژی شد.

کچلی

کَچَلی بیماری عفونی پوستی است که بر‌اثر قارچهایی به‌نام درماتوفیت به‌وجود می‌آید. این قارچها فقط روی لایۀ شاخی پوست، مو و ناخن زندگی می‌کنند. کچلی بیشتر در مناطقی که آب‌وهوای گرم و مرطوب دارند، دیده‌ می‌شود. در تابستان نیز قارچها رشد بیشتری دارند و سبب کچلی می‌شوند. تراکم جمعیت و فقر بروز این بیماری را افزایش می‌دهند.

کبد

کَبِد بزرگ‌ترین غدۀ بدن است که در سمت راست بالای شکم، زیر دیافراگم جای دارد. کبد وظیفه‌های پیچیده و گوناگون دارد که ساختن مایعی به‌نام صَفرا از مهم‌ترین آنهاست. از دیگر کارهای مهم کبد تصفیۀ خون از مواد زائد است. کبد پروتئینهایی مانند فیبرینوژن می‌سازد که نقشی اساسی در لخته ‌شدن خون دارد.

کالبدشناسی

کالبُدشناسی ( آناتومی) شاخه‌ای از دانش زیست‌شناسی است که ساختمان بافتها، اندامها و دستگاههای بدن گیاهان، جانوران و انسانها را بررسی می‌کند. کالبدشناسیِ انسان یکی از دانشهای پایۀ پزشکی است که به شناخت ساختمان بدن، شناخت کارکرد اندامها و دستگاهها می‌پردازد و به سلامت و درک صحیح بیماریها کمک می‌کند. همچنین کالبدشناسی شکل، ساختار، چگونگی قرار گرفتن اندامها در بدن و ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی می‌کند. بررسی کارکرد اندامها در دانش فیزیولوژی مطالعه می‌شود. آناتومی در زبان یونانی به‌معنای تشریح یا کالبدشکافی است.

قلب

قَلب اندامی ماهیچه‌ای است که با انقباض خود سبب گردش خون در رگها می شود و در کنار رگها دستگاه گردش خون را تشکیل می‌دهد. قلب در سمت چپ قفسۀ سینه و بین دو شُش قرار دارد. قلب هر انسان تقریباً به اندازۀ مشت اوست.