آسم

آسم بیماری التهابی و مزمن مجراهای تنفس است که بیمار را دچار تنگی نفس می‌کند. این تنگی نفس با حمله‌های ناگهانی و شدیدِ هر چند گاه یک‌‌بار، در بیماران مبتلا به آسم ظاهر می‌شود. نشانه‌های اصلی حمله‌های بیماری آسم تنگی نفس، سرفه و خِس‌خِس سینه هنگام تنفس است. بیمار بُریده بُریده نفس می‌کشد و احساس خفگی می‌کند. در آغاز حملۀ آسم، بیمار سرفۀ خشک و بازدَم طولانی دارد. اگر آسم درمان نشود، می‌تواند کشنده باشد.

آسکاریازیس

آسکاریازیس از بیماریهای واگیرداری است که به‌وسیلۀ کرمی به‌نام آسکاریس در انسان و بعضی از جانوران به وجود می‌آید. این بیماری در سراسر جهان گسترش دارد و کودکان بیشتر به آن مبتلا می‌شوند.

آسپیرین

آسپیرین نام تجاری یکی از متداول‌ترین داروهای مورد استفادۀ مردم جهان است. این دارو را در سردردها، وَرَم مفصلها و رُماتیسم برای تسکین درد و در برخی بیماریهای عفونی برای پایین آوردن تَب به کار می‌برند. نام شیمیایی این دارو اَسِتیل سالیسیلیک اسید CH3COOC6H4COOH)) است. این اسید جسمی است جامد، بلوری و سفیدرنگ با مزه‌ای تلخ و ترش که خاصیت اسیدی آن ضعیف است و در آب حل می‌شود. این اسید، به‌صورت دارو، به نامهای تجاری گوناگون تهیه می‌شود و به فروش می‌رسد. آسپیرین نامی است که کارخانۀ شیمیایی بایِر آلمان، که نخستین تهیه‌کنندۀ این دارو بود، بر آن گذاشت.

آرتریت

آرتریت بیماری التهاب مَفصَل است و نشانه‌های مهم آن درد، وَرَم و سخت شدن حرکتهای طبیعی مفصل است. این بیماری به علتهای گوناگون به وجود می‌آید و انواع گوناگون دارد. مهم‌ترین انواع آن اُستِئوآرتریت (آرتروز)، آرتریت روماتوئید و آرتریت عفونی هستند.