اِپیدِمیولوزی

اِپیدِمیولوژی شاخه‌ای است از علم پزشکی که چگونگی اپیدمیِ بیماریهای واگیردار، عاملهای انتقال این‌گونه بیماریها به انسان، و راههای مبارزه با این بیماریها و پیشگیری از آنها را مطالعه می‌کند. در بعضی از کتابهای فارسی، اپیدمیولوژی را همه‌گیری‌شناسی نیز نامیده‌اند.