کبدی

کَبَدی ورزشی گروهی است که میان دو تیم هفت نفری برگزار می‌شود. در این بازی بازیکن مهاجم با تکرار پی‌درپی واژۀ کبدی با صدای بلند و واضح وارد زمین حریف می‌شود و بازیکنان مدافع تلاش می‌کنند که مهاجم را در زمین خود نگه‌ دارند تا وقتی‌که کبدی گفتن او قطع شود. ازاین‌رو، بازیکنان کبدی باید مهارتهایی ویژه داشته باشند مانند قدرت بدنی، مقاومت و بالا بودن قدرت تنفس، چابکی و مهارت در دویدن، همچنین بتوانند حرکات بازیکنان حریف را پیش‌بینی کنند.

کاراته

کاراته ورزشی است رزمی ‌که به‌صورت انفرادی یا تیمی ‌انجام می‌شود. به ورزشکاران این رشته کاراته‌کا می‌گویند. رقابتهای کاراته در سه بخش کومیته، کاتا و شکستنهای نمایشی، روی تشکی که تاتامی‌ نام دارد، برگزار می‌شود. ابعاد این تشک 8×8 متر است. در کومیته، دو کاراته‌کا با هم مبارزه می‌کنند. در کاتا، یک یا چند کاراته‌کا با یک یا چند حریف فرضی به مبارزه می‌پردازند و تکنیکهای تهاجمی ‌و دفاعی را به نمایش می‌گذارند. در بخش شکستنهای نمایشی، کاراته‌کاها در شکستن چیزهایی مانند تخته‌های چوبی یا قالبهای سیمانی با هم رقابت می‌کنند. کاراته ترکیبی است از دو واژۀ ژاپنی «کارا» و «تِه» به‌معنای دست خالی.

فوتسال

فوتسال (فوتبال سالنی) نوعی بازی فوتبال است که در آن دو گروه (تیم) پنج‌نفری با توپی ویژه در سالنی سرپوشیده به رقابت می‌پردازند. فوتسال ترکیبی است از دو واژۀ اسپانیایی futbol به‌معنای فوتبال و sala به‌معنای درون سالن.

فوتبال

فوتبال ورزشی است گروهی که میان دو تیم یازده‌نفری در زمینی مستطیلی‌شکل و با توپ برگزار می‌شود. هریک از دو تیم می‌کوشد توپ را وارد دروازۀ تیم حریف کند و امتیاز به‌دست آورد. بازیکنان فوتبال می‌توانند با پا، سینه یا سر به توپ ضربه بزنند و فقط دروازه‌بانها مجازند در محوطۀ جریمه (پنالتی) با دست نیز توپ را بگیرند. در بعضی از کشورها مانند ایالات متحد امریکا به فوتبال ساکِر می‌گویند. واژۀ فوتبال مرکب از فوت به‌معنای پا و بال به‌معنای توپ است. فوتبال از محبوب‌ترین بازیها با توپ است و تماشاچیان بسیار دارد.

قایقرانی

قایقرانی از رشته‌های ورزشی است که در آن ورزشکاران با قایقهای ویژه به‌صورت انفرادی یا تیمی ‌به رقابت می‌پردازند. مسابقه‌های قایقرانی با پاروهای یک یا دوکفه‌ای در پیست یا مسیرهای تعیین‌شده در آبهای آرام (استخرها و دریاچه‌های دست‌ساز) یا خروشان (رود‌های وحشی) برگزار می‌شود. قایقرانی در سه شاخۀ اصلی دسته‌بندی شده است: کانویینگ، رویینگ (پاروزنی) و سِیلینگ. این مسابقه‌ها در بازیهای المپیک و در مسابقه‌های قهرمانی جهان در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان (مردان و زنان) برگزار می‌شود.

فدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی سازمانی است برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن در یک رشتۀ ورزشی، برگزاری بازیها و نظارت بر آن. فدراسیونها با موافقت و گرفتن مجوز از کمیتۀ ملی المپیک در هر کشور تشکیل می‌شوند و فعالیتهای آنها باید براساس منشور المپیک باشد. منشور المپیک مجموعه‌ قوانینی است که برای سازماندهی بازیهای المپیک وضع شده‌ است. فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی سازمانهایی مستقل از دولتها هستند که هر یک مسئولیت یک یا چند رشتۀ ورزشی را در جهان بر عهده دارند. فدراسیونهای ورزشی ملی هر کشور تابع فدراسیونهای بین‌المللی‌اند و باید قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کنند. واژۀ فدراسیون برگرفته از واژۀ لاتینی foedus به معنای عهد و میثاق است.