آلودگی محیط زیست

آلودگی محیط‌زیست آن دسته از تغییرهای فیزیکی و شیمیایی است که انسان در زیستگاه خود و سایر جانداران و سرانجام در سراسر زمین به وجود می‌آورد، به‌طوری‌که تعادل طبیعی را به‌هم می‌زند و با تخریب جبران‌ناپذیر طبیعت، زندگی نسلهای آینده و حیات روی کرۀ زمین را به خطر می‌اندازد. آلودگی محیط‌زیست از مهم‌ترین مسئله‌هایی است که جامعۀ بشری با آن روبه‌روست.