کِندی، اَبویوسف یَعقوب‌بن‌ اسحاق

کِندی، اَبویوسف یَعقوب‌‌بن اِسحاق (حدود 260 – 185ﻫ ق) نخستین فلسفه‌پژوه برجستۀ عرب مسلمان است که در دانشهای ریاضی و طبیعی نیز آثاری مهم دارد. تاریخ‌نویسان به‌‌سبب گستردگی دانش او در فلسفه او را فیلسوف‌العرَب نامیدند.

اِستِقراء

اِستِقراء روشی است استدلالی در منطق، ریاضیات و علوم تجربی برای رسیدن به نتیجه‌ای کلی از راه استفاده از آگاهیها و تجربه‌های جزئی. این روش استدلالی را پی بردن از جُزء به کُل نیز نامیده‌اند. بسیاری از کشفها، قاعده‌ها و قانونهای علمی از این راه پدید آمده‌اند.