آئورت

آئورت طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین سُرخرَگ بدن انسان است که خون اکسیژن‌دار را از قلب به سراسر بدن، به‌جز درون ششها، می‌رساند. آئورت نخست از بَطنِ چپِ قلب به‌طرف بالا می‌رود، سپس کمی به عقب برمی‌گردد و به‌طرف چپ خَم می‌شود. به‌این‌ترتیب، کمانی تشکیل می‌دهد که به آن کمانِ آئورت می‌گویند. آئورت بعد به‌طرف پایین کشیده می‌شود و از قسمت عقب قفسۀ سینه و شکم می‌گذرد. میان سرخرگ آئورت و بطن چپ قلب دریچه‌ای است به‌نام دریچۀ سینی که دارای سه لَختِ نیم‌هِلالی است. هر بار که قلب می‌تپد، این دریچه باز می‌شود و خونِ تَصفیه‌شده (اکسیژن‌دار) با فشار وارد آئورت می‌شود. بعد، دریچۀ آئورت بسته می‌شود و نمی‌گذارد خون تصفیه‌شده به قلب بازگردد.