طاووس

طاووس پرنده‌ای است زیبا از خانوادۀ قرقاول که بومی جنوب آسیاست. سه گونه از این پرنده شناخته شده است که 2 گونۀ آن در نواحی ساحلی، دشتها و جنگلهای جنوب آسیا و یک گونۀ آن در کنگو (در افریقا) زندگی می‌کنند. زیستگاه طاووس آبی یا هندی در هند و سری‌لانکا و طاووس سبز یا جاوه‌ای در جنوب شرقی آسیا از هند تا جزایر جاوه است. طاووس را به‌عنوان پرندۀ زینتی به سراسر جهان برده‌اند.

طوطی

طوطی پرنده‌ای از راستۀ طوطی‌سانان است. بیشتر طوطیها در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و شمار اندکی نیز در مناطق معتدل یا سرد در جنگلها، دشتها و کوههای امریکای جنوبی، جنوب شرقی آسیا و استرالیا و نیز در زلندنو (نیوزلند) زندگی می‌کنند. تاکنون حدود 393 گونه از طوطی‌سانان شناخته شده است. در باغها و جنگلهای ایران دو گونه طوطی به‌ نامهای طوطی طوق صورتی و شاه طوطی زندگی می‌کنند که پیش از دهۀ 1340 ﻫ ش، در ایران دیده‌ نشده‌اند و به نظر می‌رسد که از خارج به ایران آمده‌اند.

طاووسی

طاووسی درختچه‌ای زینتی است و بومی نواحی معتدل اروپا و غرب آسیا. این گیاه در حدود 100 گونه دارد که برای گلهای زیبایش در بیشتر مناطق جهان کاشته ‌می‌شود. در ایران، یک گونه طاووسی وجود دارد که آن را در باغهای گیاه‌شناسی، پارکها و برخی خانه‌ها می‌کارند.