عَرعَر

عَرعَر درختى است خزان‌برگ. بومى چين است اما با آب و هوای گوناگون سازش یافته و در بیشتر جاهای جهان کاشته می‌شود. عرعر 5 تا 6 گونه دارد. در ایران یک گونۀ آن تقریباً در بیشتر جاهای کشور دیده می‌شود.

عَدَسک آبی

عَدَسک آبی گیاهی است آبزی، پایا (چندساله) و بومی نیم‌کرۀ شمالی و منطقه‌های استوایی. این گیاه در برکه‌ها، حوضچه‌ها و استخرهای آب‌ شیرین و گاهی در آکواریُمها به‌صورت شناور دیده می‌شود. تاکنون حدود 27 گونه از این گیاه شناسایی شده که 3 گونۀ آن در آبهای راکد و شیرین بیشتر جاهایِ ایران یافت می‌شود.