ارتش

ارتش بخشی از نیروهای مسلح هر کشور است که وظیفه‌اش دفاع از سرزمین و حفظ مرزهای آن کشور در برابر دشمنان یا حمله به نیروهای دشمن است. ارتش از سه نیروی مسلح زمینی، هوایی و دریایی تشکیل می‌شود. نیروهای مسلح از افسران، درجه‌داران و سربازان سازمان‌یافته و آموزش‌دیده تشکیل می‌شود.