صدیق، عیسی

صدیق، عیسی (صدیق اَعلَم، 1357-1273 ﻫ ش)، دولتمرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی است. او در راه‌اندازی دانشگاه تهران و در تأسیس دانشسراها در ایران سهمی برجسته داشت.