آزمون

آزمون ( تِست) وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری هوش، دانش، پیشرفت تحصیلی، استعداد، علاقه و توانایی یک فرد یا یک گروه در زمینه‌ای خاص. آزمون بیشتر در آموزش و پرورش و روان‌شناسی به کار گرفته می‌شود. برای انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاهها و اشتغال به کارهای گوناگون نیز از آزمون استفاده می‌کنند.

صدیق، عیسی

صدیق، عیسی (صدیق اَعلَم، 1357-1273 ﻫ ش)، دولتمرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی است. او در راه‌اندازی دانشگاه تهران و در تأسیس دانشسراها در ایران سهمی برجسته داشت.