آسوریها

آسوریها (آشوریها) گروهی از مسیحیان هستند که در ایران، لُبنان، سوریه، ترکیه، روسیه و بیشتر در عراق زندگی می‌کنند. آسوریهای ایران به‌عنوان اقلیتی مذهبی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند و به‌همراه کَلدانیها (گروهی دیگر از مسیحیان ایران) یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. جمعیت آنها در ایران در حدود پنجاه‌هزار نفر است.

آسم

آسم بیماری التهابی و مزمن مجراهای تنفس است که بیمار را دچار تنگی نفس می‌کند. این تنگی نفس با حمله‌های ناگهانی و شدیدِ هر چند گاه یک‌‌بار، در بیماران مبتلا به آسم ظاهر می‌شود. نشانه‌های اصلی حمله‌های بیماری آسم تنگی نفس، سرفه و خِس‌خِس سینه هنگام تنفس است. بیمار بُریده بُریده نفس می‌کشد و احساس خفگی می‌کند. در آغاز حملۀ آسم، بیمار سرفۀ خشک و بازدَم طولانی دارد. اگر آسم درمان نشود، می‌تواند کشنده باشد.

آسمان

آسمان آن قسمت از فضاست که از زمین و از درون جوّ آن دیده می‌شود. در اخترشناسی آن را بخشی از کُرۀ آسمان (کرۀ سَماوی) می‌دانند. کرۀ آسمان یعنی کره‌ای که ستاره‌ها، سیاره‌ها، ماه، خورشید و اجرام دیگر آسمانی در آن دیده می‌شوند. در زبان و ادبیات فارسی، واژه‌هایی مانند سِپِهر، گُنبد و گردون نیز به‌معنی آسمان به کار رفته است.