دنیای امروز پر از تغییر است و نیازمند اطلاعاتی است که سریع در دسترس قرار گیرد. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان این امکان را به دانش آموزان، معلمان، پدران و مادران می دهد که با ورق زدن آن به اطلاعات موردنظر دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی دقیق و کامل، به روز و با نگاه از ایران.
ما نیز همانند تمام دائرة المعارف های جهان این امکان را به شما می دهیم که با نوشتن موضوع موردنظر، پاراگراف اول مقاله باز می شود. برای ادامۀ مطالعه شما گزینۀ ادامه مطلب را دارید. حتی شما می توانید با خواندن مقاله اگر نظری یا اطلاعات کامل تری داشته باشید در قسمت پایین متن درمکان مشخص شده نظر دهید.

[indexy_index]