آرشیو دسته بندی: روز شمار فرهنگنامه

دزفول

به مناسبت 4 خرداد روز دزفول می توانید این مقاله را از جلد چهاردهم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مطالعه کنید. دزفول از شهرهای استان خوزستان و مرکز شهرستان دزفول است. در حدود 171 کیلومتری شمال غربی اهواز، مرکز استان خوزستان، و 723 کیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد. جمعیت 235819 نفر است(سرشماری سال 1385). همچنین […]

خانواده

با توجه به 26 اردیبهشت و روز جهانی خانواده برایتان مقالۀ خانواده را از جلد سیزدهم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان انتخاب کردیم. خانواده کهنترین، پایدارترین و مهمترین نهاد اجتماعی است. هر خانواده در اصل از پدر، مادر و فرزندان آنها که با هم پیوندخونی دارند تشکیل می شود. این پیوند خونی شامل پدربزرگ و مادربزرگ […]

فردوسی

به مناسبت بزرگداشت فردوسی، مقالۀ فردوسی را از جلد نوزدهم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برایتان انتخاب کردیم. فردوسی  شهرت ابوالقاسم منصوربن حسن بن اسحاق بن شرفشاه، شاعر حماسه سرای ایرانی، سرایندۀ شاهنامه، حماسۀ ملی ایران، است. فردوسی را استاد سخن و حکیم طوس نیز می خوانند. در فرهنگنامه مقاله های بسیاری در این زمینه می […]

جبار باغچه بان

به مناسبت تولد جبار باغچه بان مقالۀ جبار باغچه بان را از جلد ششم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان انتخاب کردیم.   جبار باغچه بان ابداع کنندۀ روش آموزش ناشنوایان، پایه گذار کودکستان در ایران و از نخستین نویسندگان ادبیات کودکان است. در ایروان، پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان، در خانواده ای هنردوست به دنیا آمد. جدش […]

صلیب سرخ

19 اردیبهشت روز صلیب سرخ است و برایتان مقالۀ صلیب سرخ را از جلدهجدهم انتخاب کردیم.   صلیب سرخ سازمانی جهانی و بشردوستانه است که در سال 1864 م به پیشنهاد هانری دونان سویسی پایه گذاری شد. هدف این سازمان کمک به مردم جهان از هر نژاد، ملیت  مذهب، در شرایط بحرانی مانند جنگ، قحطی […]

رادیو

به مناسبت 4 اردیبهشت روز آغاز به کار نخستین فرستندۀ عمومی رادیویی در ایران مقالۀ رادیو را از جلد پانزدهم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برایتان انتخاب کردیم. رادیو یکی از رسانه های همگانی است که پس از تولید و آماده سازی برنامه های گوناگون صوتی، آنها را به شکل موجهای الکترومغناطیسی از فرستنده ارسال و […]