آرشیو دسته بندی: گروه ترویج فرهنگنامه

شروع دوباره فعالیت گروه ترویج فرهنگنامه

دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز ۲مرداد جلسه ترویج فرهنگنامه را داشتیم. حاضرین در جلسه خانمها امشاسپند، رعنا، کوکبی، نکویی، قویدل و عرفانیان. خوشبختانه، اتفاقی، خانم انصاری تشریف آوردند و دقایقی را در جلسه حضور پیدا کردند. اولین کارگاه معرفی فرهنگنامه با اجرای خانم عرفانیان با معرفی ضرورت تالیف فرهنگنامه و ویژگی‌های آن برگزار شد. […]

فرهنگنامه در کانون اصلاح و تربیت کرمان

ترویج فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در هفته اول آبان ماه 1400، توسط خانم فرزانه اخوت در کانون اصلاح و تربیت کرمان انجام شد. 30 نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کرمان در حالی که 1000 جلد کتاب روی سفره و همه دور آن نشسته بودند و امیدوار به آینده ای که می توانند کتاب بخوانند. […]

راه اندازی کتابخانه، معرفی و آموزش استفاده از فرهنگنامه

راه اندازی کتابخانه و معرفی وآموزش شیوه ی استفاده از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در مرداد 99 در روستای مرزی سیوچ واقع در استان کردستان