آرشیو دسته بندی: گروه ترویج فرهنگنامه

راه اندازی کتابخانه، معرفی و آموزش استفاده از فرهنگنامه

راه اندازی کتابخانه و معرفی وآموزش شیوه ی استفاده از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در مرداد 99 در روستای مرزی سیوچ واقع در استان کردستان