آرشیو دسته بندی: هم اندیشی

هم اندیشی

جلسه هم اندیشی فرهنگنامه در تاریخ دوشنبه 8 اسفند 1401، با حضور جمعی از همکاران فرهنگنامه جلسه هم اندیشی برگزار شد. در بخش اول جلسه، هماهنگ کنندگان جلدهای 22 ( حروف گ و ل)، 23 و 24 (حرف م) و گروه تصویر فرهنگنامه، گزارش از روند تدوین، تالیف، ویرایش و صفحه آرایی مقاله ها ارائه […]

هم اندیشی

در دو دهۀ اخیر، هم‌اندیشیها نمونه‌ای از فعالیتهای دانش‌افزا در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بوده است. جلسات هم‌اندیشی در فرهنگنامه از سال 1381 تاکنون با هدف تبادل نظر همکاران فرهنگنامه و هماهنگ شدن نویسندگان و ویراستاران با یکدیگر و افزایش دانش عمومی برگزار می شود. این جلسات شامل نشستهای داخلی همکاران برای گفتگو و بحث [...]