آرشیو دسته بندی: مشاوران نوجوان

چهارمین جلسۀ شورای مشورتی در سال ۹۷

نوشته‌شده توسط خانم پروین آقایی عکس‌ها از خانم مهسا صدیق جلسه روز چهارشنبه اول اسفند ماه،  با حضور ٢٢ نفر از اعضا شوراى مشورتى،  در كتابخانه فرهنگنامه برگزار شد. موضوع اين جلسه گفتگو دربارۀ مقالۀ فراكتال ( برخال )، از مقاله هاى در دست نگارش گروه رياضيات بود. همكاران اين گروه خانمها  تهيدست، زند رحيمى، […]

جلسه دوره جدید شورای مشورتی

جلسۀ دورۀ جدید شورای مشورتی در محل کتابخانۀ مرجع فرهنگنامه برگزار شد. برای این دوره حدود ۴۰ نفر از نوجوانان اعلام آمادگی کرده اند که از این تعداد ۲۰ نفر در جلسه اول شرکت کردند. شرکت کنندگان شامل: ۱۰ نفر دانش‌آموز دورۀ ابتدایی، ۴ نفر دورۀ اول دبیرستان و ۶ نفر دورۀ دوم دبیرستان بودند. […]