آرشیو دسته بندی: خبرهای فرهنگنامه

گزارش بازدید از کتابخانه و موزه ملی ملک

نوشته شده توسط خانم پروین فخاری نیا براساس برنامه‌ریزی و هماهنگی کمیته پژوهش و آموزش فرهنگنامه با کتابخانه ملک و دعوت از همکاران گرامی درتاریخ30  بهمن 97 ساعت 9:30 صبح 36 نفر از همکاران و دوستان در محل موزه حضور به هم رسانیده و از موزه و کتابخانه دیدار کردند. در هر قسمت راهنماهای مربوطه […]

ادامه آموزش در کارگاه نویسندگی

نوشته شده توسط خانم پروین فخاری نیا پس از نخستين جلسۀ كارگاه نويسندگى در ١٩ دى ماه در فرهنگنامه كه گزارش آن در كانال فرهنگنامه آمده است، جلسه دوم و سوم آموزشى در روزهاى3 و17 بهمن ماه برگزار شد. در اين دو جلسه، ٢٣ نفر ازداوطلبان، در دو گروه كارگاهى با بسيارى از نكات كليدى […]

سومين جلسه شوراى مشورتى نوجوانان فرهنگنامه در سال ١٣٩٧

روز چهار شنبه ٢٦ دى ماه با حضور ٢4 نفر از نوجوانان ١٠ تا ١٦ ساله ، در كتابخانه فرهنگنامه برگزار شد. موضوع اين جلسه گفتگو دربارۀ مقالۀ كمدى، از مقاله هاى در دست نگارش گروه ادبيات جهان بود. ابتدا خانمها مهين توفيقى و ماندانا قاسمى بخش كوتاهى از نمايشنامۀ خسيس اثر مولير را اجرا [...]

نخستین جلسه کارگاه مقاله نویسی فرهنگنامه

نخستین جلسه کارگاه مقاله نویسی فرهنگنامه روز چهارشنبه 19دی برگزارشد. ابتدای جلسه  آقای افاضل راجع به چگونگی کار فرهنگنامه, سپس خانم فخاری نیا درباره شورای کتاب کودک و کتاب مرجع صحبت کردند  و همکاران کمیته پژوهش و آموزش خانمها رئیس دانا،غفاری و فهیما  راجع به ساز وکار مقاله نویسی صحبت کردند. بعد از اینکه دوستان [...]

زنده یاد “توران میرهادی” شخصیت برگزیده دهمین جشنواره فارابی

دهمین جشنواره بین المللی فارابی با معرفی 36 محقق برتر به کار خود پایان داد در بخش شخصیت های پیشروی علوم اسلامی و انسانی این جشنواره، زنده یاد “توران میرهادی” در کنار شخصیت دیگر یعنی مرحوم”عبدالحسین زرین کوب” ؛ به عنوان شخصیت برگزیده علوم انسانی معرفی شد.