آرشیو دسته بندی: آموزش

کارگاه نویسندگی

دومین کارگاه آموزش نگارش دانشنامه ای با تدریس آقای دکتر سجادی، از سرویراستاران فرهنگنامه، طی سه جلسه در روزهای 18، 19 و 20 مرداد سال 1399 برگزار شد. در این کارگاه که به صورت مجازی واز طریق وبگاه فرهنگنامه برگزار شد، 42 نفرثبت نام کرده بودند. موضوع این کارگاه در جلسۀ اول منبع شناسی، جلسۀ […]

کارگاه دانشنامه نویسی

همکاران گرامی، باسلام و احترام بنابر برنامه ای که پیشتر به آگاهی رسیده بود کارگاه آموزشی در تیرماه برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر صادق سجادی بودند و از ایشان سپاسگزاریم. کارگاه با حضور ۴۳نفر از همکاران فرهنگنامه، از تاریخ 98.4.4 تا 98.4.25درچهار جلسه برگزار شد. موضوع های کارگاه عبارت بودند از: ۱-محتوای دانشنامه(روش [...]