آرشیو دسته بندی: آموزش

کارگاه دانشنامه نویسی

همکاران گرامی، باسلام و احترام بنابر برنامه ای که پیشتر به آگاهی رسیده بود کارگاه آموزشی در تیرماه برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر صادق سجادی بودند و از ایشان سپاسگزاریم. کارگاه با حضور ۴۳نفر از همکاران فرهنگنامه، از تاریخ 98.4.4 تا 98.4.25درچهار جلسه برگزار شد. موضوع های کارگاه عبارت بودند از: ۱-محتوای دانشنامه(روش [...]