راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سمینار کودک و گردشگری توسط یکی از اعضاء گروه ترویج معرفی شد. روز سه شنبه ۲۰/۴/۹۱ خانم مهسا خسروی از اعضاء گروه ترویج فرهنگنامه در سمینار هفتگی راهنمایان گردشگری با عنوان ” کودک و گردشگری” شرکت کردند و پس از معرفی شورا و اهداف آن، به معرفی فرهنگنامه و ویژگیهای […]

جور ديگر بايد ديد

دکتر عباس حری عضو شورای اجرایی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان و مشاور دبیر اجرایی وقتي به فرهنگنامه كودكان و نوجوانان مي‌انديشم، از خود مي‌پرسم اين اثر چيست. آيا مي‌توان در پاسخي كوتاه آن را يك دايره المعارف / يك دانشنامه دانست و تمام؟! آيا اين پاسخ واژگاني مي‌تواند سيماي فرهنگنامه را ترسيم كند؟ من اين […]

آموزش‌ براي‌ كار، تجربه‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ – بخش اول

مینا رئیس دانا كارشناس‌ ارشد تاريخ‌، عضو شوراي‌ كتاب‌ كودك‌ و هماهنگ کننده گروه‌ تاريخ‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ درآمد در پي‌ تشخيص‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ ادبيات‌ ويژة‌ كودكان‌، رفع‌ كمبود كتاب‌ و توليد كتابهاي‌ مناسب‌ در موضوعهاي‌مختلف‌، براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سئوالات‌ نسل‌ جوان‌ كشور از سال ۱۳۴۱ (۱)تلاشهايي‌ از سوي‌ تعدادي‌ از دوستداران‌ دانش‌ وفرهنگ‌ صورت‌ […]

آموزش‌ براي‌ كار، تجربه‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ – بخش دوم

مینا رئیس دانا كارشناس‌ ارشد تاريخ‌، عضو شوراي‌ كتاب‌ كودك‌ و هماهنگ کننده گروه‌ تاريخ‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ آموزش‌ داوطلبان‌ همكاري‌ با فرهنگنامه‌ روشهاي‌ آموزش‌ داوطلبان‌ جديد نيز كه‌ هر ساله‌ تقريباً حدود ۱۰۰ نفر هستند بنا بر ضرورتها، نيازها و امكانات‌ در طول‌ اين‌سالها تغيير كرده‌ است‌. ابتدا داوطلبان‌ در يك‌ جلسة‌ توجيهي‌ كه‌ دبير […]

آموزش‌ براي‌ كار، تجربه‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ – بخش پایانی

مینا رئیس دانا كارشناس‌ ارشد تاريخ‌، عضو شوراي‌ كتاب‌ كودك‌ و هماهنگ کننده گروه‌ تاريخ‌ فرهنگنامه‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ ويرايش‌ در فرهنگنامه‌ آنچه‌ تاكنون‌ مطرح‌ شد در زمينه‌ آموزش‌ نويسندگي‌ بود و اكنون‌ به‌ آموزش‌ در زمينة‌ ويرايش‌ در فرهنگنامه‌ كودكان‌ ونوجوانان‌ مي‌پردازم‌. ويرايش‌ مقاله‌ها در فرهنگنامه‌ معمولاً در چند مرحله‌، از ويرايش‌ مقدماتي‌ تا ويرايش‌ نهايي‌ […]

دایرةالمعارف بریتانیکا – برداشتی از تجربۀ وارن پریس

نوش­آفرین انصاری عضو هیئت مدیره و دبیر شورای­ کتاب­ کودک مشاور دبیر اجرایی و عضو شورای اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اشاره  نیاز روز افزون عصر حاضر به جمع­ آوری و گردآوری اطلاعات گسترده، فزاینده و پراکنده در مجموعه­های دایرةالمعارفی، نیازی واقعی و مبرم است. خوشبختانه در سالهای اخیر در جامعۀ فرهنگی جهانی بدین مهم همت […]