آرشیو نویسنده: مدیر سایت فرهنگنامه

مهندسی

نصرالله افاضل مریم پارسا امیرحسین ذبیحی سمیرا رویانی مرتضی زعفرانچی زاده مقدم آناهیتا صمدی طاهره صمدی پیمان عنایتی ویدا قره باغی هایده کلهر داوود متدین دکتر مهدی نیروبخش مهناز هاشمی

مردم شناسی

  فرنگیس قاضیانی فرشته قبادی اعظم محبوبی صدیقه (فروزنده) محفوظ بالله فرمهر منجزی مریم میرفخرائی زهرا (مهین) هوشیار