آرشیوه ماهیانه: آبان 1398

چهل سال با فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

چهل سال با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، همزمان باسومین سالگرد درگذشت توران میرهادی ۱۹آبان ماه، ساعت ۱۶-۱۸ تالار قلم کتابخانه ملی

دبیرستان

دبیرستان مکانی است که دانش آموز، پس از پایان دورۀ راهنمایی، در آن دانشها و مهارتهای لازم را برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه یا اشتغال به کار می آموزند. آموزش در دبیرستان، که به آن آموزش متوسطه نیز می گویند، بخشی از آموزش رسمی و عمومی زیر نظر دولت است. دورۀ آموزش متوسطه در کشورهای [...]