آرشیوه ماهیانه: فروردین 1398

سعدی، مصلح الدین

سعدی، مصلح الدین (حدود 691-606 ه ق) شاعر و نویسندۀ نامدار ایرانی است که در جهان نیز شهرتی به‌سزا دارد. بوستان و گلستان از آثار مشهور اوست. زبان سعدی در شعر و نثر در گسترش و بالندگی زبان فارسی اثری نمایان داشته است. تخلص او ظاهراً برگرفته از نام ابوبکر سعد زنگی، از اتابکان فارس، [...]

پلاسما

مایعی شفاف مایل به زرد است که بیش از نیمی از حجم خون بدن انسان را تشکیل می دهد. اگر گلوبولهای قرمز و سفید و نیز پلاکتها از خون جداشوند آنچه باقی می ماند پلاسما نام دارد. حدود نود درصد پلاسما آب است. آب پلاسما در تشکیل عرق، اشک چشم، ترشحات دستگاه تنفس و ادرار [...]

فرهنگنامه در تربت حیدریه

در سفر نوروزی که دوستان گروه هنر فرهنگنامه آقایان مهرآو نوری و نوید اقدسی به خراسان رضوی داشتند، در طرح کتاب در کوله، ۱۸جلد فرهنگنامه اهدایی از سوی خانواده آقای کاوان خرازی را به یک مرکز فرهنگی آموزشی واقع در محروم ترین محله شهر تربت حیدریه، بردند و راجع به چگونگی شکل گیری شورای کتاب [...]

ادبیات

مجموعۀ آثار ادبی یک سرزمین یا یک زبان یا یک دوره از تاریخ است که به وسیلۀ شاعران و نویسندگان یک قوم یا ملت پدید آمده باشد. اثر ادبی سخنی است که اندیشه و احساس وتجربۀ گوینده یا نویسنده را آمیخته با تخیّل هنرمندانه بیان کند. وسیلۀ آفرینش اثر ادبی کلمه ها و جمله ها، [...]