از تاریخ انتشار نخستین جلد فرهنگنامه در سال ۱۳۷۱ تاکنون، شماری از همراهان از این سرای رخت بربسته‌اند، بدین وسیله یاد این یاران گرانقدر را گرامی می‌داریم.

 • خدیجه (شکوه) آریایی پور
 • خسرو (نصرت الله )آشتی
 • مهری آهی، فرنگیس اردلان
 • پروانه اسکندری
 • جلال الدین امام جمعه
 • موسی ایرانشهر
 • محسن باقرزاده بیوکی
 • محمدتقی براهنی
 • آصف برهانی اصلانلو
 • محمد بهار
 • احمد بیرشک
 • علی پازوکی
 • فخری پرنده شب
 • سید ضیاء الدین پورخطیبی
 • هوشنگ پور کریم
 • قدیسه تهیدست اکراد
 • ایرج جهانشاهی
 • نسرین جهان پهلوان
 • عباس حری
 • عبدالرضا خدایاری
 • ملک تاج خزائلی
 • سیمین دانشور
 • مصطفی درودیان
 • منصوره راعی
 • مینا زابلی
 • عباس زریاب خوئی
 • عبدالحسین زرین کوب
 • محمدرضا زنجانی فر
 • محمد زهرایی
 • معصومه سهراب (مافی)
 • منیر شاخساری
 • زهره شایسته
 • یوسف شریعت زاده
 • هوشنگ شریف زاده
 • سید جعفر شهیدی
 • ماری شیبانی
 • کیومرث صابری فومنیف
 • سیروس ضیاء
 • سیروس طاهیاز
 • احمد طاهری عراقی
 • سید عبدالغفار طهوری
 • حسین عظیمی آرانی
 • قاسم فارسی
 • جلال فهیم هاشمی
 • مهدی قایینی
 • محمد حسن گنجی
 • یحیی مافی
 • نصرت الله مجتبائی
 • محمود محمودیف حسن مرندی
 • فاطمه مسعود انصاری
 • فرامرز مسعود انصاری
 • سیمین معزی
 • سعید مهرجو
 • نیکا مهرمیلانی
 • توران میرهادی
 • ناصر میناچی
 • کیومرث ناصری
 • پرویز ورجاوند
 • عباس یمینی شریف
 • غلامحسین یوسفی

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد ۱۷) آمده است.