کتاب

 1. آنکه رفت، آنکه آمد. نقاشی از مهرنوش معصومیان. تهران: فاطمی، واژه، 1377. 24 ص.   
 2. بهزاد، محمود. علوم سوم دبستان. با همکاری توران میرهادی، لیلی ایمن (آهی)، ثمینه باغچه‌بان (پیرنظر). تهران: وزارت فرهنگ، مؤسسۀ انتشارات فرانکلین، 1341. 83 ص.
 3. تحقیق به معلم چه می‌گوید: آموزش علوم در دبستان. جرالد اس. کریگ؛ مترجم توران میرهادی. [تهران]:‌ مؤسسۀ تحقیقات و مطالعات تربیتی، ۱۳. (مؤسسۀ تحقیقات و مطالعات تربیتی)‏
 4. تعلیمات اجتماعی تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان. با همکاری لیلی ایمن (آهی)، ثمینه باغچه‌بان (پیرنظر)، علی‌اصغر مهاجر. [تهران]: وزارت فرهنگ، 1343.
 5. تعلیمات اجتماعی سوم دبستان.  [تهران]: سازمان کتاب‌های درسی ایران، وزارت آموزش و پرورش، 1347. (چاپ‌های متعدد بعدی)
 6. تعلیمات اجتماعی و دینی برای کلاس چهارم دبستان. با همکاری لیلی آهی، ثمینه باغچه‌بان (پیرنظر)، علی‌اصغر مهاجر. [تهران]: وزارت آموزش و پرورش، 1347.
 7. جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت. تهران: آتلیه، 1362. 249ص. (از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب سوم)
 8. جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت. تهران: آگاه، 1376. 254 ص.(از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب سوم)
 9. جستجو در راه‌ها و روش‌های تربیت. تهران: دیدار، 1391. 254 ص. (از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب سوم).
 10. دو گفتار (کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه). [تهران]: بی‌نا، 1358.
 11. راهنمای تدریس کتاب تعلیمات اجتماعی سوم‌دبستان. [تهران]: سازمان کتاب‌های درسی ایران، 1352. (چاپ های متعدد بعدی)
 12. راهنمای نگارش فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. تهران: شورای کتاب کودک، 1385. 78 ص.
 13. کتاب کار مربی کودک (برنامه کار مربی در مهد کودک و کودکستان). تهران: آتلیه، 1359. 289ص. (از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب دوم)
 14. کتاب کار مربی کودک (برنامه کار مربی در مهد کودک و کودکستان). تهران: آگاه، 1358. (از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب دوم)
 15. کتاب کار مربی کودک (برنامه کار مربی در مهد کودک و کودکستان). تهران: دیدار، 1395.(از تجربه‌های مدرسه فرهاد، کتاب دوم). چاپ هجدهم. 304 ص.
 16. کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه. تهران: کتابدار، 1383. 116 ص. (چاپ‌های بعدی)
 17. گذری در ادبیات کودکان. لیلی ایمن (آهی)، مهدخت دولت‌آبادی. تهران: شورای کتاب کودک، 1356. (چاپ‌های بعدی)
 18. مادر و خاطرات 50 سال زندگی در ایران. تهران: قطره، 1383. 224 ص.
 19. میرهادی، توران. توران میرهادی استاد برجسته آموزش و پرورش در ایران.  تهران: دیبایه، 1385. 96 ص. (کسانی که جامعه را می سازند؛3)

مقاله (تألیف و تدوین)

 1. آشنایی با دو نویسنده و شاعر که آثارشان را به کودکان اختصاص داده‌اند. ماهنامۀ شورای کتاب کودک، ش 3. 1342: 3-4.
 2. آموزش مستقیم یا غیرمستقیم در کودکستان. پیک معلم و خانواده. ش 1، مهر 1354: 8-11.
 3. ادبیات کودکان و نوجوانان در برابر هجوم فرهنگی، کلمه، ش 9 و 10، بهمن و اسفند 1372: 3-6.
 4. از بچه‌ها فراوان آموخته‌ام. مجموعه مقالات دوّمین دورۀ آموزش جمعی کتابداران کتابخانه‌های روستایی، کانون توسعه فرهنگی کودکان، شهریور 1385: 7-23.
 5. استفاده از طرح‌های قصه‌های عامیانه در افسانه‌های نو. 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 85-89.
 6. استفاده از طرح‌های قصه‌های عامیانه در افسانه‌های نو، نقد و بررسی. گزارش شورای کتاب کودک، ش 2، شهریور 1353: 8-12.
 7. انتقاد کتاب اطفال، حساب مصوّر. سپیدۀ فردا، 7 و 8. فروردین 1341: 90.
 8. ایران‌شناسی در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی، 17-30 خرداد 1381.
 9. این گونه بود که آرزوی پرنده شدن در دلم جان گرفت. رویش، ش 3، آبان 1372: 51.
 10. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم!. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش ۳۷، تابستان ۱۳۸۳: ص ۴ – ۲۷.
 11. بازی آزاد. پیک معلم و خانواده. دوره 12، ش 8، بهمن 1354: 272-276.
 12. بازی‌های کودکی و نوجوانی ما. پل فیروزه، ش 9، پاییز 1382: 181-183.
 13. با کودکانی که با حوادث روبه‌رو می‌شوند چه می‌کنید؟. پیک معلم و خانواده، ش 9، بهمن 1354: 308-312.
 14. با مرحله‌های حساس رشد کودکان آشنا شوید. پیک معلم و خانواده، ش10، اسفند 1354؛ 333-337.
 15. بانوی شعر کودک ایران. پیک مام، ش 4: 31-35.
 16. بخشی از یک یادداشت در مورد نمایشگاه. خبرنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 5، زمستان 1377: 23-24.
 17. برای بالا بردن تیراژ کتاب چه باید کرد؟. گزارش کتاب، ش 23 و 24، مهر و آبان 1378: 13-14.
 18. برداشت‌هایی از نوزدهمین کنگرۀ دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، 17 الی 22 مهر ماه 1363، 9 تا 14 اکتبر 1984، نیکوزیا، قبرس. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3 و 4، آذر و اسفند 1363: 48-65.
 19. بررسی وضعیت ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران بین سال‌های 1342 تا 1378. منتشر شده در نشریات داخلی شورای کتاب کودک.
 20. برنامه تجربی یک ساعت مطالعه در هفته. ماهنامه آموزش و پرورش، ش 5، 1345: 64-68 .
 21. برندگان جایزۀ جهانی اندرسن در سال 1978. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1357: 3-5.
 22. بشوی اوراق اگر هم درس مایی. توران میرهادی؛ ماهنامۀ فرهنگ و جامعه، شمارۀ 27 ، آذر و دی 94: ص 20-23.
 23. بنیادگرایی و تأثیر آن در ادبیات کودکان. در مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنگرۀ بین‌المللی کتاب برای نسل جوان. مادرید: OEPLI، 1995: 271-273. (متن به انگلیسی)
 24. به کودکان استقلال بیاموزیم. پیک معلم و خانواده، ش 7، دی 1354. 230-233.
 25. بیماری جایزه و شاگرد اولی. لوح، ش 2، آبان 1377: 60-63 .
 26. پاسخ به شش پرسش دربارۀ پشتوانه‌های تاریخی. توران میرهادی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش ۴۷، زمستان ۱۳۸۵: ص ۷۲ – ۷۴.
 27. تابستان و کتاب بچه‌ها. ماهنامه شورای کتاب کودک، ش 2، 1342: 1-3.
 28. تبدیل افکار خام به آثار پخته: نظرخواهی از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران دربارۀ وضعیت و ضرورت نقد ادبیات کودک و نوجوان. همشهری، ش 152، تیر 1372: 8.
 29. تجربه مشارکت و ارتباطات شبکه‌ای. خبرنامۀ کارآفرینی زنان، ش 5: 7-10.
 30. تجربه و عمل، کودکان را با سنت‌های محیط خود پیوند می‌زند. کودکان و مادران، ش 10 و 11، اسفند 1384 و فروردین 1385: 7-9.
 31. تجربه‌ها در شیوۀ کودک محوری (متن سخنرانی خانم توران میرهادی در همایش همدان). نامۀ مربی، ش 17، تابستان 1380: 14-17.
 32. تجربیاتی چند در تدریس ادبیات کودکان و نوجوانان: سخنرانی توران میرهادی در سمینار محتوای آموزش معماری در ایران، اردیبهشت ماه 1358. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3، آذر 1358: 30-41.
 33. تصاویر در افسانه‌ها. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3 و 4. آذر و اسفند 1355: 16-20.
 34. چرا بعضی از کتاب‌ها به فهرست راه نیافتند؟. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1357: 30-32.
 35. چگونه به پرسش‌های کودکان پاسخ دهیم؟. پیک معلم و خانواده، ش 6، دی 1354: 190- 194.
 36. چهار سال کار در هیئت داوران جایزۀ جهانی اندرسن، نوبل کودکان. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1357: 6-11.
 37. خاطره‌ها: بازی بزرگان. پل‌ فیروزه، ش9، پاییز1382: 177-194.
 38. در آرزویی بزرگ برای رسیدن به کوهی بلند. یادنامۀ ایرج جهانشاهی قاجار: معلم، نویسنده، مترجم و ویراستار ادبیات کودکان و نوجوانان (1305–1370)، تهران: شورای کتاب کودک، 1371: 42-47.
 39. دهمین فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3، آذر 1354: 7-9.
 40. دید تنگ و محدود نویسندگان. رویش، ش 5، آبان 1372: 59-60.
 41. رابطه کودکستان با پدر و مادر. پیک معلم و خانواده، ش 12، فروردین 1355: 406-410.
 42. زمان در اسارت یا اسیر زمان: خام بُدم، پخته شدم، سوختم. فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک، ش1، تابستان1382: 114-116.
 43. زمینه‌های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1352: 4-9.
 44. زمینه‌های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان. 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 85-89.
 45. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش 6 و 7، 1333: 54.
 46. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش 8، 1333: 30.
 47. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش 9، دی 1333: 28.
 48. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش2، بهمن 1334: 25.
 49. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش 10، 1334: 81.
 50. زنان ایرانی چه کرده‌اند؟. سپیدۀ فردا، ش 11 و 12، تیر 1334: 28.
 51. زن مدیر خانه است. گزارش گفتگو، ش 12، مهر ماه 1383: 136-145.
 52. سازندگی و شادی آفرینی در کودکستان. پیک معلم و خانواده.  ش 2، آبان 1354: 48-51.
 53. سرانجام، کودک کیست (مفهوم کودکی چیست؟)، سخنرانی توران میرهادی در کنگره جهانی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، ژاپن. کودکان و دنیای کتاب‌های کودکان، ترجمه علی‌اکبر مهرافشار. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، 1372: 26-34.
 54. سرگذشت یک کتابخانه. ماهنامۀ آموزش و پرورش، ش 10، آذر 1342: 38 -42.
 55. سرگرمی‌های سالم برای تابستان. ماهنامۀ آموزش و پرورش، ش 5، تیر 1343: 45-48.
 56. سمینار منطقه‌ای مؤلفان کتاب برای عامه و کودکان و نوجوانان، تهران از 20 تا 25 آبان. نشریۀ شورای کتاب کودک، ش 3، آذر 1346: 3-4.
 57. سنت‌ها و کودکان خردسال. پیک معلم و خانواده، ش 11، اسفند 1354: 382-386.
 58. سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک، ش 2، شهریور 1356: 13-17. نامۀ انجمن کتابداران ایران، ش 10، 1356: 161-168.
 59. سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. 17 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1372: 147-152.
 60. شادی آفرینی و سازندگی در کودکستان. کودکان و نوجوانان، ش 20، آبان و آذر 1386: 10- 11.
 61. شیرینی کشف غیرمستقیم. کودکان و مادران، ش 21، آذر و دی 1386: 15-16.
 62. شورای کتاب کودک. راهنمای کتاب، ش 14، 1350: 407-411.
 63. شیوه زندگی و افکار خانم منصوره راعی. پیک مام، 1385: 4.
 64. ضعف‌های تصویرگری کتاب کودک در ایران. رویش، ویژه جشن بزرگ کودکان فرهنگسرای بهمن، ش 2، بهمن 1370: 28-32.
 65. عشق و دغدغۀ محمدرضا یوسفی نسبت به ایران. مجموعه مقالات اولین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان؛ آبان 1381، دانشگاه بیرجند. بیرجند: گلرو، 1383: 271-274.
 66. فرهنگنامه در کار. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3 و 4، آذر و اسفند 1360: 10-17.
 67. فهرست کتاب‌های مناسب برای کودکان و نوجوانان. شورای کتاب کودک، تهران: خرداد 1347.
 68. فهرستی کامل از کتاب‌هایی که تاکنون به زبان فارسی برای مطالعه و سرگرمی کودکان چاپ و منتشر شده است، برای راهنمایی پدران و مادران، نوآموزان و دانش‌آموزان، برای راهنمایی آموزگاران و متصدیان کتابخانه‌های کودکان و کتابخانه‌های دبستان. تهران: [بی‌نا]، 1336.
 69. کتاب خواندن با تفریح منافاتی ندارد. ماهنامه شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1345: 12.
 70. کتاب و کتابخانه‌داری در مؤسسات پرورشی و آموزشگاه‌ها. سپیدۀ فردا، ش 9 و 10، شهریور 1336: 140-144.
 71. کتاب‌های تاریخی برای نوجوانان. ماهنامۀ شورای کتاب کودک، ش4 و 5، آذر و دی 1343: 7-8.
 72. کلیشه در ادبیات جا ندارد: پاسخ‌های کارشناسان، نویسندگان و مترجمان به پرسش‌هایی دربارۀ تبعیض جنسی در ادبیات کودک. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش 32، بهار 1382: 24-26.
 73. کودکان با موسیقی می‌توانند احساس و اندیشۀ خود را صیقل دهند. فصلنامۀ موسیقی مقام: ویژۀ موسیقی کودک. ش 9، بهار 1380: 43-47.
 74. کودکان را به گردش علمی ببریم. پیک معلم و خانواده، ش 5، آذر 1354: 151-155.
 75. کودکان را به گردش علمی ببریم. کودکان و مادران، ش 10 و 11، اسفند 1384 و نوروز 1385: 18-19.
 76. کودکان را به مشاهده دقیق عادت دهیم. پیک معلم و خانواده، ش 4، آذر 1354: 115-119.
 77. کودکان قربانی. سپیدۀ فردا، 10، 1334: 28.
 78. کودک و کتاب در ایران. گزارش شورای کتاب کودک، ش 2، شهریور 1355: 18-24 . نگین، 129، آذر 1355: 17-18، 59.
 79. کودک و کتاب در ایران. 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 193-206.
 80. کیفیت کتاب‌های کودکان و نوجوانان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3، آذر 1350: 4-6.
 81. گزارش برنامۀ تجربی یک ساعت مطالعه در هفته برای تمام کلاس‌های دبستان فرهاد در سال تحصیلی 44-45. ماهنامۀ شورای کتاب کودک، ش 2، شهریور 1345: 4-15. 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 132-143.
 82. گزارش جشنوارۀ ایرانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3، آذر 1358: 14-21.
 83. گزارش دهمین بینال مصوران براتیسلاو. گزارش شورای کتاب کودک، ش 3 و 4، آذر و اسفند 1364: 13-24.
 84. گزارشی از جلسات هیئت‌داوران جهانی هانس کریستین اندرسن (1976)، وین 13-16 فروردین 1355. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1، خرداد 1355: 9-20.
 85. گزارشی از کار جلسات هیئت داوران جهانی هانس کریستین اندرسن (1976). 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 207-212.
 86. گزارشی دربارۀ هفته کتاب کودکان و نوجوانان. ماهنامۀ شورای کتاب کودک، ش 4 و 5، آذر و دی 1343: 1-3.
 87. گنجینه‌هایی از تجربه ها و اندیشه‌های کارساز و ارزنده برای امروز و فردا. کتاب ماه کلیات، ش 88، فروردین 1384: 30-31.
 88. ما حافظان دوران کودکی هستیم. جهان هنر، ش 2، اردیبهشت 1385: 4-7.
 89. متن پیام خانم توران میرهادی در برنامۀ کنسرت به نفع فرهنگنامه. فصلنامه شورای کتاب کودک، ش 4، زمستان 1380: 1-3.
 90. محیط چشمه‌ای پایان‌ناپذیر برای مشاهده و آموزش. پیک معلم و خانواده، ش 3، آبان 1354: 82-85.
 91. محیط چشمه‌ای پایان‌ناپذیر برای مشاهده و آموزش. کودکان و مادران، ش 16، اسفند 1385: 10-11.
 92. مدرسه در دست بچه‌ها، با نگاهی به تجربۀ مدرسۀ فرهاد. مشاور خانواده، ش 5 بهمن 1381: 36.
 93. مدیریت نشر دایرة‌المعارف. کتاب ماه کلیات، ش 12، آذر 1377: 3.
 94. مقدمه. فصلنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 2، تابستان 1382: 2-4.
 95. ناشران محترم کتاب‌های کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک، ش 2، شهریور 1358: 24-28.
 96. نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان در جهان امروز: گزارشی از نمایشگاه جهانی کتاب کودکان و نوجوانان، بولونیا، 21 تا 24 فروردین 1365. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1 و 2، خرداد و شهریور 1365: 15-23.
 97. نگاهی به زبدۀ آثار ادبیات کودکان جهان: گزارش کار هیئت داوران بین‌المللی جایزۀ اندرسن 1956. گزارش شورای کتاب کودک، ش 1و 2، خرداد و شهریور 1365: 24-46.
 98. نقش مروجان کتابخوانی. فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک، ش 4، زمستان 1382: 4-12.
 99. نگاهی به فعالیت‌های شورای کتاب کودک: چهل و سه سال کار برای کودکان. کودکان و مادران، ش 10 و 11، اسفند 84 و نوروز 85: 65.
 100. نگاهی چند دربارۀ دوّمین فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان. نشریۀ شورای کتاب کودک،  ش 3، آذر 1346: 6-10.
 101. وضعیت نشر کتاب کودک در ایران. تدوین شده بر اساس گزارش‌های گروه‌های بررسی شورای کتاب کودک، 1343 تاکنون. (ادامه دارد.)
 102. وق‍ت‍ی‌ ه‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ن‍د. توران میرهادی (خ‍م‍ارل‍و)، اطلاع‍ات‌، (۱۳ م‍رداد ۱۳۷۳): ص‌ ۱۰.
 103. یادداشتی بر کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن. کتاب ماه کلیات، ش 90-91، 1384: 87-88.
 104. یک تجربۀ تربیتی. ماهنامه آموزش و پرورش، ش 3، اردیبهشت 1332: 36-38.
 105. یک کلمه را بردارید و یک جمله را اضافه کنید. فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک، ش 2، تابستان 1382: 117-120.

مقاله (ترجمه)

 1. آنچه از کنگره آموختیم، در باب افسانه‌ها و اسطوره‌ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. ترجمه و تلخیص توران میرهادی و ثریا قزل‌ایاغ، ش 3 و 4، آذر و اسفند 1355: 7-20.
 2. افسانۀ چینی برای کودکان. سپیدۀ فردا، ش 6، 1335: 50.
 3. تفاهم بین‌المللی به‌وسیله کتاب‌های کودکان و نوجوانان. نقل از مجله Book Bird. ماهنامۀ شورای کتاب کودک، ش 2 و 3. آبان 1344: 5-7.
 4. رفتار والدین ما باید چگونه باشد. سپیدۀ فردا، ش 7 و 8، 1336: 39.
 5. روان‌شناسی علمی: اولیاء عصبانی از دکتر سمیرنوف. سپیدۀ فردا، ش 6، 1335: 11.
 6. عروسی خدای دو رودخانۀ زرد، افسانه چینی. سپیدۀ فردا، ش 5، خرداد و تیر 1335: 51.
 7. گزارش‌های کتاب را می‌توان زنده و جالب اجرا کرد. 39 مقاله دربارۀ ادبیات کودکان، تهران: شورای کتاب کودک، 1363: 144-152.
 8. گنجشک کوچولو: ماکسیم گورکی. سپیدۀ فردا، ش11 و 12، 1336: 103-108.
 9. گنج: داستان چینی برای کودکان. سپیدۀ فردا، ش 3، فروردین و اردیبهشت 1335: 31.

گفتگو

 1. آیا با کتاب‌های کارتونی می‌توان مصالحه کرد؟. پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، ش 13، تابستان 1377: 93-104.
 2. اجازه بدهیم بچه‌ها انتخاب آزاد را در مجموعه فعالیت‌های خود داشته باشند. کودکان و مادران، ش 3، تابستان 1383: 24-26.
 3. احمدی، مریم؛  شاه‌کرمی، مرضیه. توران میرهادی همسر، مادر، مربی در هشتاد‌سالگی. پیوست پیک مام،ش 15، پاییز1386.
 4. ادبیات کودک ایران در سطح جهانی مطرح است: با توران میرهادی، بنیان‌گذار شورای کتاب کودک و مسئول فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. جام جم، 18 فروردین 1389: 7.
 5. اسلامی، حمیدرضا. گفتگو با دو تن از دست‌اندرکاران تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. همشهری، ش 1550 و 1551 خرداد 1377: 267-268.
 6. اسماعیلی، میثم. ادبیات کودکان ایران در سطح جهان مطرح است. جام جم، چهارشنبه 18 فروردین 1389.
 7. انتقال فرهنگ مسألۀ اساسی است. کتاب هفته، ش 470، 13 مهر 1381: 15.
 8. با داوران. کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 36، ویژه‌نامۀ جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان، 17 مهر 1379: 19-34.
 9. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم!. پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، ش 37، تابستان 1383: 4-27.
 10. باستانی، هاله. چالش‌‌های توسعه آموزش پیش‌دبستانی: مصاحبه با توران میرهادی و فاطمه قاسم‌زاده. یاس نو، ش 156، 22 شهریور 1382: 10.
 11. باستانی، هاله. مدرسه‌ای که شاگرد اول نداشت. بهار، ش 87، 16 دی 1381: 5.
 12. بحران در ادبیات کودکان: سهم چه کسی بیشتر است؟. صبح امروز، ش 312 و 316، دی 1378: 1178-1179.
 13. بختیارنژاد، پروین. رقابت یا اسارت: گفتگو با توران میرهادی. اعتماد، 30 اردیبهشت 1387: 6.
 14. بوشهری، شکیبا‌سادات. سفر پر هیجان. ضمیمۀ روزنامۀ همشهری، ش 2704. 5 اردیبهشت 1381، ش 68.
 15. بوعلی، زهرا. ایستادگی برای یافتن حقیقت: گفتگو با توران میرهادی، عضو هیأت‌مدیرۀ شورای کتاب کودک. فرهنگ و پژوهش، ش 104، 21 بهمن 1381: 32.
 16. بهزاد، پویا. در خدمت بچه‌ها: گفتگویی کوتاه با خانم توران میرهادی (خمارلو). فصلنامۀ پیک بازی، ش 1، پاییز 1383: 16-17.
 17. پاسخ به شش پرسش دربارۀ پشتوانه‌های تاریخی. پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان، ش 47، زمستان 1385: 72-84.
 18. پنجاه و چند سال برای کتاب، صلح و بچه‌ها. جهان کتاب، ش 195، تیر 1384: 40-41.
 19. پیش از مرگ یک آرزو دارم، تکمیل فرهنگنامه. صدای عدالت، 17 مهر 1380: 5.
 20. تجربه مشارکت و ارتباطات شبکه‌ای. خبرنامه کارآفرینی زنان، ش 5، آبان 1382: 7-10.
 21. تجربه‌های جایزۀ جهانی هانس کریستین اندرسن. فصلنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 4 و 1، زمستان 1381 و بهار 1382: 99-122.
 22. ترقی و سعادت یک کشور به تربیت‌شدگان و فرهنگ‌دوستان آن وابسته است. قدس، س 18، ش 5140، دوشنبه 23 آبان 1384.
 23. تلویزیون و بازی‌های الکترونیکی به مطالعۀ کودکان لطمه زده‌اند. شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 24. توران میرهادی صاحب نظر برجسته ادبیات کودک و از مؤسسان شورای کتاب کودک. گزارش کتاب، ش 6، فروردین 1377: 12-14، 27-29 و ش 7، اردیبهشت 1377: 27-29.
 25. توران میرهادی و فرهنگ صلح: گفت و شنود پریچهر نسرین‌پی با توران میرهادی. نامۀ مربی، ش 40، تابستان 1386: 18-35.
 26. توران میرهادی همسر، مادر، مربی در هشتادسالگی: به مناسبت هشتادمین زادروز استاد عزیز خانم توران میرهادی.  پیوست پیک مام، ش 15، آذر 1386: 1-32.
 27. توران میرهادی، استاد و یکی از پایه‌گذاران برجستۀ ادبیات نو کودکان در ایران. محمدی، محمدهادی؛ قائینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران، 1381. ج 5: 213-217.
 28. توران میرهادی، استاد و یکی از پایه‌گذاران برجسته ادبیات نو کودکان در ایران. تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج.5. 1381: 213-217.
 29. تولید کتاب در ایران از نظام حرفه‌ای برخوردار نیست. رویش، ش 10، آبان 1378: 57-67.
 30. جایگاه کتاب کودک: گفتگو با خانم‌ها میرهادی و انصاری از متخصصین کتاب کودک. سروش، ش 868، 6 دی 1376: 46-49.
 31. حسین‌زاده. هر روز یک کشف تازه است. مدارس کارآمد، ش 1، 1386 – 1387: 9-15.
 32. در جستجوی انسان وارستۀ امروز: مصاحبه با خانم توران میرهادی پیرامون تجارب مدرسه فرهاد و امروزمان. نشریه انجمن علمی معماری دانشگاه هنر تهران، ش10، پاییز 1387: 29-40.
 33. در حاشیۀ دوّمین همایش شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان. اطلاعات، ش 22871 و 22872، شهریور 1382.
 34. در خانۀ گرم و کوچک شورای کتاب کودک: گفتگو با توران میرهادی، معصومه مافی، منصوره راعی، نسرین‌دخت عماد خراسانی. زنان، ش 22، بهمن و اسفند 1373: 26-34.
 35. در دوازده‌سالگی تا کرج رکاب زدم: توران میرهادی مادربزرگ ادبیات کودک ایران. دوچرخه- کوچۀ آفتاب، 25 اسفند 1379: 11.
 36. در میزگرد مسئولان، پدید آورندگان و ناشران وضعیت کتاب‌های کودک و نوجوان دهه هفتاد بررسی شد. کتاب هفته، ش 26، 20 آبان 1380: 2.
 37. رقابت را اسارت‌بار می‌بینم، باور کنید: گفتگو با توران میرهادی از مؤسسان شورای کتاب کودک و نوجوان؛ [مصاحبه‌کننده] نلی محجوب. اعتماد ملی ، ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ : ص ۱۰.
 38. رقابت یا اسارت: گفتگو با توران میرهادی؛ گفتگو: پروین بختیارنژاد. اعتماد، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷: ص ۶.
 39. رونق یا رکود؟ گزارشی از وضعیت شعر کودک در ایران. کتاب هفته، ش 603، 5 دی 1383: 6-7.
 40. زندگی؛ فرصت و باز فرصت: گفتگو با خانم توران میرهادی. اطلاعات، 19 مهر 1388: 6 .
 41. سند ملی کتاب کودک چرا و چگونه؟. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش 35، زمستان 1382: 104 – 107.
 42. شریف‌زاده، عبدالمجید. همۀ هنرها: میزگرد با توران میرهادی. رشد آموزش هنر، ش 4، تابستان 1386: 22-25.
 43. شورای کتاب کودک چشم خود را به فعالیت‌های بعد از پیروزی انقلاب نبسته است. خبرگزاری دانشجویان ایرانی، تهران، 20 دی 1381.
 44. صلح را باید از کودکی آموخت: گفتگو با توران میرهادی و ناصر یوسفی؛ به‌کوشش پریچهر نسرین‌پی. تهیه شده در مؤسسۀ پژوهشی کودکان دنیا. تهران: کارگاه کودک، 1387. 184 ص.
 45. عطاردچی، سمر؛ میرزایی، بهزاد. با توران میرهادی: چون شاگرد خوبی هستم، خسته نمی‌شوم. چیستا، ش 8 و 9، اردیبهشت و خرداد 1380: 640-650.
 46. غفوری، گیسو. سالن کودک نمایشگاه کتاب، مجموعه‌ای از رنگهای شاد باشد. نوروز، اردیبهشت 1381: 14.
 47. ف: فرهنگنامه، فرهنگ‌نویسی، فرهنگنامه… . س 6، ش 1155. دوشنبه 4 خرداد 1377.
 48. فارغی، بهشته. گذری کوتاه در کوچه پر پیچ و خم امید و تلاش. فرهنگ آموزش، سال سوم، ش 9.
 49. فرهنگنامه باید ملهم از فرهنگ خودی باشد. کیهان فرهنگی، ش 127، خرداد و تیر 1375: 125-127.
 50. فرهنگنامۀ کودک و نوجوان، صحت شرط اصلی است: گفتگو با توران میرهادی، دبیر اجرایی فرهنگنامه. کتاب هفته، ش 14، اسفند 1377.
 51. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان مرجعی برای پژوهش دانش‌آموزی: گفتگوی خانم میرهادی و دکتر سیما ویسی‌نژاد. کارآمد، ش 3، 1386-1387: 92-93.
 52. قصۀ تشکیل فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، گفتگو با توران میرهادی. بخارا، ش 113، تابستان 95: 210-238.
 53. قصۀ تشکیل فرهنگنامه (گفتگو با توران میرهادی). عشق سوم، پاییز 1379: 148-162.
 54. کاشفی خوانساری، علی. ادبیات کودک و نوجوان به درختی استوار تبدیل شده است: گفتگو با توران میرهادی در چهلمین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک. کتاب هفته، ش 39، 22 دی 1380: 14.
 55. کاشفی خوانساری، علی. ادبیات کودک و نوجوان ایران به درختی استوار تبدیل شده است. کتاب هفته، ش 39، 22 دی 1380.
 56. گذری کوتاه در کوچۀ پرپیچ و خم امید و تلاش: گفتگو با استاد توران میرهادی، نویسنده، مدرس و پژوهشگر ادبیات کودکان. فصلنامۀ فرهنگ آموزش، ش 9، بهار 1387: 6-9.
 57. گردهمایی جایگاه کودک و نوجوان در عرصۀ بررسی، نقد و اشاعه. فصلنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 4، زمستان 1380: 10-15.
 58. گفت و شنودی با خانم میرهادی، هیچ یک از لحظه های معلم گم‌شدنی نیست. ماهنامۀ آموزش و پرورش، ویژه‌نامه، مهر 1356: 133-140.
 59. گفتگو با بانو توران میرهادی. مصاحبه‌گر اشرف امینی. چیستا، ش 6 و 7. اسفند و فروردین 89: ص. 18-26.
 60. گفتگو با توران میرهادی 2. کِلک، ش 16، تیر 1370: 138-149.
 61. گفتگو با توران میرهادی دبیر اجرایی فرهنگنامه، فرهنگنامه کودک و نوجوان صحت شرط اصلی است. کتاب هفته، 14 اسفند 1377.
 62. گفتگو با توران میرهادی نویسنده و کارشناس مسایل کودکان و عضو شورای کتاب کودک، کتاب و ادبیات کودکان در ایران و جهان. کِلک، ش 14 و 15، اردیبهشت و خرداد 1370: 200-210.
 63. گفتگو با توران میرهادی؛ همۀ ما دانشجویان رشتۀ فرهنگنامه هستیم. زنان، ش 51، ویژه نوروز 1378: 40.
 64. گفتگو با توران میرهادی. خبرنامه بنیاد علمی زیرک‌زاده. ش 55، اسفند 1381: 16-17.
 65. گفتگو با توران میرهادی: مدرسۀ فرهاد، تجربه‌ای قابل تکرار. فتح، ش 99، 28 فروردین 1379: 5.
 66. گفتگو با توران میرهادی، دبیر اجرایی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان. کیهان فرهنگی، ش 127، 1375: 125-127.
 67. گفتگو با خانم توران میرهادی دبیر اجرایی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان. فصلنامۀ شورای کتاب، ش 1، بهار 1379: 12-20.
 68. گفتگو با خانم توران میرهادی. کتاب ماه، آذر 1377.
 69. گفتگو با زمان: مجموعۀ گفتگوهای توران میرهادی. تدوین مسعود میرعلایی؛ گردآوری منابع و مصاحبه‌ها به‌سرپرستی نسریندخت عمادخراسانی، با همکاری مهسا خسروی، پروین مددی، منصوره بوستان‌پور. تهران: مؤسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان‏

203 .  گفتگویی آزاد با خانم توران میرهادی، مدیر کودکستان و دبستان و دورۀ راهنمایی تحصیلی فرهاد. ماهنامه آموزش و پرورش، ش 7، فروردین 1352: 395-401.

 1. گل‌محمدی، مهدیا. فرهنگنامۀ کودک، طرحی با بیست سال پیشینه: گفتگو با توران میرهادی عضو هیأت مدیرۀ شورای کتاب کودک. فرهنگ و پژوهش، ش 112، 27 خرداد 1382: 26.
 2. ماجرای فرهنگنامه از کجا و چگونه آغاز شد؟: گفتگو با خانم توران میرهادی دبیر اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک، ش1، بهار 1379: 12-20.
 3. محجوب، نلی. رقابت را اسارت‌بار می‌بینم، باور کنید: گفتگو با توران میرهادی از مؤسسان شورای کتاب کودک. اعتماد ملی، ش 612، فروردین 1387: 10.
 4. محمدحسینی، آزاده. بچه‌ها قدر خودشان را بدانند و قدر سرزمینشان را هم. دوچرخه، ش 116، ضمیمه همشهری، ش 3009، اسفند 1381.
 5. محمدی، ملیحه. پرسیدن یعنی خارج شدن از فضای استبداد: گفتگو با توران میرهادی دبیر فرهنگنامه کودکان. روز هفتم، دورۀ جدید، ش 159، 13 اسفند 1377: 34-35.
 6. محمدی، حمیدرضا. یک معلم. ویژه‌نامۀ روزنامۀ همشهری، ش 6 و 7: 4- 5.
 7. محمودی، بنفشه. کتاب‌های مرجع کودک و نوجوان در حوزۀ پژوهش. کتاب هفته، ش 599، 9 آذر 1383: 4-6.
 8. مدرسۀ فرهاد، تجربه‌ای قابل تکرار: گفتگو با توران میرهادی. فتح، ش 99، 28 فروردین 1379: 5.
 9. مصاحبه با خانم توران میرهادی. بچه‌های قلم، ش 2، بهار 1389: 11-14.

213‏.  مصاحبۀ تاریخ شفاهی با توران میرهادی٬ ۱۳۸۷  [منابع رقمی]. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، موسسۀ مهرگان فرهنگ آسیا؛ مصاحبه‌گر حجت‌الحق حسینی؛ پیاده‌سازی پویا نودهی.  تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: مؤسسۀ مهرگان فرهنگ آسیا‏.

 1. ملاصالحی، شیما. بزرگداشت نوش‌آفرین انصاری. کتاب ماه کودک و نوجوان، سال 7، ش 82، مرداد 1383: 16-19.
 2. من از دست حماقت عصبانی می‌شوم: گفتگو با خانم میرهادی، مادر ادبیات کودک ایران. سیب، ش 34، ضمیمه شماره 1985 نوروز، 12 آذر 1380: 4.
 3. مناظره توران میرهادی و نادر ابراهیمی. رویش، ش 9، 17 آبان 1370: 26-34.
 4. می‌توانیم جمعی کار کنیم، اگر بخواهیم: گزارش ششمین نشست منتقدان کتاب‌های علمی – آموزشی کودک و نوجوان. کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 60، مهر 1381: 24-31.  
 5. میرهادی، توران (خمارلو)، مصاحبه‌شونده. یک گفتگو با توران میرهادی. به‌کوشش مریم احمدی. تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)، 1396. 88ص.
 6. میرهادی، توران (خمارلو)، مصاحبه‌شونده. یگ گفتگو با توران میرهادی: صلح را باید از کودکی آموخت. به‌کوشش پریچهر نسرین‌پی. تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)، 1396. 72ص. 
 7. میرهادی، توران (خمارلو)، مصاحبه شونده.یک گفتگو با توران میرهادی: فرصتهای استثنائی. به‌کوشش سیمین ضرابی. تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)، 1396. 108ص.
 8. ناصری، مسعود. تجربۀ داوری جایزۀ جهانی هانس کریستین اندرسن: گفتگو با نوش‌آفرین انصاری، منصوره راعی، زهره قائینی، ثریا قزل‌ایاغ و توران میرهادی. فصلنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 4؛ ش 1، زمستان 1381 و بهار 1382: 99-122.
 9. نشست با تصویرگران زن، گفت و شنود پیرامون مسائل و مشکلات تصویرگری کتاب‌های کودکان. رویش (ویژه اولین نمایشگاه آسیایی تصویرگران کتاب کودک)، ش 4، 8 آبان 1370: 27-10.
 10. نگاه توران میرهادی: گفتگو با توران میرهادی به بهانۀ گزارش سالانۀ گروه‌های کاری شورای کتاب کودک. کتاب هفته، ش 188، مرداد 1383: 14-15.
 11. نیکخو، فاطمه. گفتگو با توران خمارلو (میرهادی)، عضو هیأت‌مدیرۀ شورای کتاب کودک و دبیر اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. سماء، ش 159، آبان 1386: 6-8.
 12. ورقه‌های سفید حرف می‌زنند. هفته‌نامۀ پندار، ویژۀ هفتۀ معلم، ش 12، اردیبهشت 1382: 4. 
 13. وضعیت کتاب‌های کودک و نوجوان دهۀ هفتاد بررسی شد، در میزگرد مسئولان، پدیدآورندگان و ناشران. کتاب هفته، ش 413، 20 آبان 1380: 2.
 14. هدایی، یاشار. آموزگار خسته کودکان. روزنامه نورآوران، س 13، ش 567، 4 مهر 1395.
 15. یثربی، چیستا. عشق سوّم: مجموعه مقالات تخصصی پیرامون مسائل کودکان و نوجوانان: قصۀ تشکیل فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. تهران: نامیرا، 1379. ج 1: 148-62 .
 16. یک پیام، یک خاطره و یک پاسخ از چند قصه‌نویس، شاعر و کارشناس ادبیات کودکان و نوجوانان. رویش غنچه (ویژۀ اولین سمینار برای ادبیات کودکان و نوجوانان)، ش 2، 1370: 18- 29.

سرپرستی

 1. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان. زیرنظر توران میرهادی (خمارلو). تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، جلد اوّل 1370 – جلد شانزدهم، 1395.  (ادامه دارد)

پایان نامه

 1. بهداد، بهاره. ابزارهای شعر آفرینی در ادبیات کودک. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1383.
 2. زرگری سامانی، پونه. تصویرسازی نکات تربیتی کودک (در ارتباط با ترس‌های کودک). پایان‌نامۀ کارشناسی، گروه آموزش ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، 1357.
 3. سلطان محمدی، سوسن. تحلیلی از خواندنی‌های مناسب کودکان قبل از دبستان سال‌های 1340 تا 1357. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1359.
 4. سنجری، جمیله. نقد و بررسی آثار بازنویسی از شاهنامه، کلیله و دمنه، مرزبان‌نامه، منطق‌الطیر، مثنوی و گلستان برای کودکان و نوجوانان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی 1384.
 5. شهیدی، شکوفه. بررسی ادبیات در کتاب‌های فارسی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، 1372.
 6. صدری، مهران. بررسی کیفیت تصویر در کتاب‌های تصویری کودکان ایران (1364–1358). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1366.
 7. عبدلی، رضا. هم پروازی باکودکان(خاطرات و تجربیاتم باکودکان)، بخش عملی: تجربیاتی در نادیدنی‌ها. پایان‌نامۀ کارشناسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، 1373.
 8. فرج پهلو، عبدالحسین. بررسی مسائل کتاب و کتابخوانی در رابطه با: کودکان نابینا، ناشنوا و عقب‌افتادۀ ذهنی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1361.
 9. گل صباحی، طیبه. بررسی نظام آموزشی موسیقی از دورۀ پیش از دبستان تا دورۀ متوسطه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، 1378-1379.
 10. میرزایی، علی. پژوهشی در داستان های منتشرشده برای کودکان و نوجوانان در سال‌های 1357-1358. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1360.
 11. هدایی، محمد. کتاب تصویری و کم و کیف آن در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1356.
 12. هفت لنگ، هاله. آموزش نقاشی به کودکان و نوجوانان ایرانی از گذشته تاکنون. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، 1378.

درباره

 1. آرزوهای بزرگ خانم نویسنده: گزارش از مراسم بزرگداشت توران میرهادی. ضمیمۀ اطلاعات، ش 24420، 13 اسفند 1387: 2.
 2. آیین بزرگداشت مؤلف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برگزار شد. اطلاعات، ش 22063، آبان 1379: 2.
 3. ابوعلی، زهرا. گزارشی از وضعیت پژوهش‌های ادبیات کودک و نوجوان، باریک راهی در دشت عظیم. فرهنگ و پژوهش، ش 102، 24 دی 1381: 4-7 .
 4. از جنس رویا: نگاهی به آثار ناصر یوسفی همراه با گفتگوهایی با توران میرهادی و …. مونا جدیدی. تهران: نشر قطره، ‏
 5. اصلانی، ابراهیم. اولین تجربۀ پروژۀ مدرسه‌ای. شوق تغییر، س 5، ش 26، آذر و دی 1395: 31.
 6. اکبرپور، احمد. بانوی بزرگ ادبیات کودک ایران. شرق، 11 مرداد 1386.
 7. اکبریان طبری، حسن. فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان: گنجینه‌ای گران سنگ و ارجمند برای همۀ خانواده‌ها. بارفروش، س 19، ش 115، آذر 1395: 25-24.
 8. اکبریان طبری، حسن. یادنامۀ توران میرهادی 1306- 1395. پاییز 1395.
 9. امرایی، امیلی. دستم را روی قلبم می گذارم، به یاد توران میرهادی و میراث بی پایانش. زنان امروز، س 3، ش 19، دی ماه 1395: 81-79.
 10. انصاری، نوش آفرین. حدیث عقل و عشق. شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 11. انصاری، نوش‌آفرین. میرهادی تمام زندگی‌اش را در جستجوی صلح بود. اطلاعات، س 91، ش 26608، 25 آذر 1395.
 12. انوری، حسن. افتخار فرهنگ ایران. شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 13. بزرگداشتی در خور، از بانویی فرهیخته. گزارش کتاب، ش 36 و 37، آبان و آذر 1379: 21- 22 .
 14. بلوکباشی، علی. بانویی از سرزمین جادویی کودکان. شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 15. به مناسبت هشتادمین زاد روز تولد استاد توران میرهادی. خبرنامه داخلی مؤسسه‌ پژوهشی کودکان دنیا، ش 78، تیر 1386: 4.
 16. ترهنده، سحر. آنکه نوشت و آنکه تصویر کرد: نقدی بر متن و تصاویر کتاب آنکه آمد و آنکه رفت. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش 16، بهار 1378: 137-144.
 17. جلالی، نادره. استوانۀ وزین ادبیات کودک و نوجوان. اطلاعات، 25 آذر 1395.
 18. حافظی، علیرضا. کی رفته را به زاری بازاری؟: نقد و بررسی کتاب آنکه رفت، آنکه آمد. کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 16، 30 بهمن 1377: 14-15.
 19. حقانی، مهری. راهی به جامعه جستجوگر، تدوین نخستین کتاب مرجع کودکان و نوجوانان در قالب فرهنگنامۀ 26 جلدی. ایران، ش 3456، اردیبهشت 1385: 56.
 20. خانلو، شهناز. شما توران خانم را چگونه می‌کشید. فصلنامۀ داخلی شورای کتاب کودک، ش 2، تابستان 1382: 76-78.
 21. درخت زندگی: گزارشی از زندگی توران میرهادی، بنیان‌گذار مدرسۀ فرهاد و شورای کتاب کودک. شهروند،  س 4، ش 96، 17 مهر 1395: 7.
 22. رازق‌پناه، ویولت (تألیف و گردآوری). زنده باد ایران. تهران: ویولت رازق پناه، 1378: ص. 135 – 152.
 23. رازق‌پناه، ویولت؛ افتخاری، شهلا. زندگی و خدمات علمی و فرهنگی توران میرهادی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385. 79 ص.
 24. راعی، منصوره. توران خانم و نعمت‌های آسمانی. فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک، ش 2، تابستان 1382: 9-22.
 25. زرین‌کلک، نورالدین. باغبان بوستان کتاب کودک (دربارۀ توران میرهادی). ضمیمۀ شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 26. زندگی‌نامه و خدمات زنان نامی ایران. عصر اِوَز، ش 1791، تیر 1381: 7.
 27. زندی، مریم. چهره‌ها. [تهران]: مریم زندی، 1372: 63.
 28. ستارگان آسمان علم و ادب ایران: همایش نکوداشت استاد توران میرهادی بانوی فرهنگ و ادب ایران. همگامان (هفته نامه داخلی شهرداری تهران)، ش 112، اسفند 87: 23.
 29. سخن آشنا. خبرنامۀ بنیاد علمی زیرک‌زاده، ش 55، 1381: 16-17.
 30. سنگ بزرگ علامت نزدن نیست: گزارشی از فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، ش 9، تابستان 1376: 90-95.
 31. شاگردان مدرسۀ توران خانم از معلم خود تقدیر کردند. کتاب هفته، ویژه‌نامۀ شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ش 5، 18 اردیبهشت 1382: 11.
 32. شمخانی، محمد. دایۀ بچه‌ها: دربارۀ توران میرهادی. ایران، ش 2892 و 2893، 3 و 4 شهریور 1383: 9.
 33. شیخ الاسلامی، حسین. منتقد، نویسنده کودک را نویسنده می‌کند. کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 55، اردیبهشت 1381: 70-73.
 34. صدر، رؤیا (محقق). فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انسانی. تهران: نشر برگ زیتون، 1377: 471-472.
 35. ضرابی، سیمین. جادوی دوران، توران میرهادی. نامه مربی، ش 40، آذر و دی 1385: 37-44.
 36. عباسی، شهرام. تجلیل از توران میرهادی دختر ایران. اعتماد ملی، 31 تیر 1386.
 37. فخاری‌نیا، پروین. تفکر نوین در آموزش و ادبیات کودک. شرق، س 10، ش 1710، 29 فروردین 1392.
 38. فردخت. ش 21، آذرماه 1395.
 39. فرهیختگی، علم دوستی، پشتکار: به مناسبت نکوداشت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از خدمات علمی و فرهنگی خانم توران میرهادی– آبان ماه 1379. اطلاعات، ش 1421، 29 آبان 1379: 4.
 40. قزل‌ایاغ، ثریا. توران میرهادی، بانوی امید. نگاه نو، ش 3 (دورۀ جدید)، بهمن 1379: 76.
 41. کوکبی، مرتضی. نقد ظاهری و ارتباط آن با نقد محتوایی در ادبیات کودکان. کتابداری، سال 36، ش 38، 1381: 19-36.
 42. مجلسی، فریدون. فرهنگ برآمده از غربیل. اعتماد، 29 دی 1394: 10.
 43. محمدی، محمدهادی. توران دختر ایران. تهران: مؤسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، (بی تا).45  ص.
 44. مدرسۀ مختلط نمونه!. کیهان، 26 خرداد 1380: 9.
 45. مروری بر فعالیت‌های فرهنگی یک عنصر فرهیخته. کیهان، ش 16956، آذر 1379.
 46. معجزه‌گران بی‌توقع. صدای عدالت، 16 مهر 1380: 5.
 47. معرفی نامزدهای دریافت جایزه آسترید لیندگرن 2006. جام جم، ش 1450، خرداد 1384: 85.
 48. مقدم، خدیجه. نکوداشت توران میرهادی. فریاد زمین، ش 47، بهار و تابستان 1386: 16.
 49. موسوی، پژمان. خداحافظ مادربزرگ مهربان و شکیبای کودکان. ایران، س 22، ش 6355، 19 آبان 1395: 24.
 50. موسوی، پژمان. فرزند زمانه. شرق، س 10، ش 1710. فروردین 1392.
 51. میرحسینی، زهره. کتابخانه‌های آموزشگاهی، بررسی شش عنوان. کتاب ماه کلیات، ش 88، فروردین 1384: 66-68 .
 52. میرزایی، علی. استادم توران میرهادی. نگاه نو، ش 3 (دورۀ جدید)، بهمن 1379: 76-77 .
 53. میرزایی، علی. توران خانم. نگاه نو، ش 85،  بهار 1389. 34-37.
 54. میرزایی، شهرداد. توران میرهادی استاد برجسته آموزش و پرورش. شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان(سهامی عام)، 1396. 104ص. (از مجموعه آنانکه جامعه را می‌سازند.)
 55. میرزایی، علی. پایدار باشی توران خانم. شرق، س 10، ش 1710. فروردین 1392.
 56. نامزدهای ایرانی جایزۀ یادبود آسترید لیندگرن. کتاب هفته، ش 635، 21 خرداد 1384: 5.
 57. نعمتی، اکبر. با نیروی عشق: نگاهی به زندگی توران میرهادی. تهران: بدون، 1395. 48ص. 
 58. نقد و بررسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان. کتاب ماه کلیات، ش 88، فروردین 1384: 25-42.
 59. ویژه‌نامۀ نشست توران میرهادی. تندیس دو هفته‌نامۀ هنرهای تجسمی، 1395.
 60. هدایی، یاشار. بودن از نوع دیگر: نگاهی به مفهوم صلح در منظومۀ فکری زنده یاد توران میرهادی. روزنامۀ ایران، 24 مهر 1396.

303.  هدایی، یاشار. غم‌های بزرگ و کارهای بزرگ. روزنامۀ ایران، 20 آبان 1395