ایلیا ارومیه‌ای، تینا اسدی طاهری، هومان اسماعیل‌پور، آنا اشتری، امیرعلی اکبرپور، درسا الله‌وردی، پویا انصاری موحد، بهار پایاب، رکسانا پیراسته، امید پیشداد محمدی، مانی پیشداد محمدی، پارسا جمالی، پرند جمالی، آوین چوبک، سروش حاجی طالب، پانته‌آ خرسندی، ستاره دانایی، سینا ذبیحی، لیلیا رحمانی، عمادحسین رحیمی، ملیکا رضوان، مهدیه رضوان، ایرن سرشار، بردیا سرشار، ملیکا سیدی حسینی، یسنا شاه‌محمدی، کیانا صدیق، نیلوفر صدیق، صوفیا عرفانی، نیما عصار، کیمیا فروغی، محمدامین گهری، هدیه مرادی، پارسا مرتضایی‌فرد، سهیل مردانی، تارا مرعشی، درسا مرعشی، سارینا مریوانی، آرین مساحی اسکویی، تینا مصطفوی، کیهان مطلب‌نژاد، آراد ملک‌آرا، کیان منصوری، آنیتا موسوی، ویانا مولایی، باران نخستین، امین نعمت‌اللهی، عرفان نعمتی، و آراد نیکوسخن

 

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 18) آمده است.