پارسا اردوانی، رادین اردوانی، ایلیا ارومیه‌ای، تینا اسدی طاهری، ستاره اسماعیل زاده، امیرعلی اکبرپور، درسا الله‌وردی، سیده بهاره پایاب، پرستو پروازدوانی، رکسانا پیراسته، کیانا پیرزاد، امید پیشداد محمدی، مانی پیشداد محمدی، پارسا جمالی، پرند جمالی، آریا چگنی، هومن چوبفروش، نیما حامدی، رادمهر خانی، پانته‌آ خرسندی، ستاره دانایی، آنوشا دوالو، سینا ذبیحی، عمادحسین رحیمی، ملیکا (مهدیه) رضوان، نازنین سالاروند، ایرن سرشار، بردیا سرشار، روژان سرورفر، مهسا صالح، کیانا صدیق، نیلوفر صدیق، سام عرب، صوفیا عرفانی، نیما عصار، کیمیا فروغی، مانا قلی زاده، محمدامین گوهری، پریا مجیدی،  آرین مساحی اسکویی، تینا مصطفوی، نازنین زهرا مصطفوی، کیهان مطلب‌نژاد، آراد ملک‌آرا، کیان منصوری، ویانا مولایی، فرگل مهدوی، باران نخستین، امین نعمت‌اللهی، عرفان نعمتی، و نیوشا یزدان پناه

 

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 19) آمده است.