ستاره اسماعیل زاده، امیرعلی اکبرپور، سیده بهاره پایاب، رکسانا پیراسته، کیانا پیرزاد، امید پیشداد محمدی، مانی پیشداد محمدی، پرند جمالی، آریا چگنی، هومن چوب فروش باقری،  نیما حامدی، رادمهر خانی، پانته‌آ خرسندی، ستاره دانایی، آنوشا دوالو، سینا ذبیحی، ملیکا (مهدیه) رضوان، نازنین سالاروند، ایرن سرشار، بردیا سرشار، دلارا صادقی، دل افروز صادقی، مهسا صالح، کیانا صدیق، آرنیکا طالش،  سام عرب، صوفیا عرفانی، نیما عصار، مانا قلی زاده، محمدامین گوهری، پریا مجیدی،  تینا مصطفوی، نازنین زهرا مصطفوی، کیهان مطلب‌نژاد، آراد ملک‌آرا، کیان منصوری، فرگل مهدوی، باران نخستین، امین نعمت‌اللهی، و نیوشا یزدان پناه

 

در این بخش نام همۀ همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ‌شدۀ فرهنگنامه (جلد 21) آمده است.