کاربر گرامی

می‌دانید که فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برآمده از شورای کتاب کودک است. شورای کتاب کودک مؤسسه‌ای مردم نهاد است که نزدیک به 60 سال است که به فعالیت‌های فرهنگی و مردمی مشغول است.

شورا و فرهنگنامه در تمامی سال‌های حیات خود بدون هیچ بودجه و حمایت مالی دولتی و یا خصوصی فقط با حمایت‌های علاقه‌مندان و فرهنگ دوستان، ادامۀ کار داده است.

نسخۀ مجازی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان قدمی دیگر در ادامۀ فعالیت‌های این نهاد است که قرار بر آن داشتیم تا به صورت رایگان در اختیار کودکان و نوجوانان سرزمینمان قرار گیرد. امکان دیگری نداشتیم تا برای رسیدن به آن لحظه از حمایت شما در خرید مقالات در نسخۀ مجازی برخوردار شویم..

با عضویت در سایت فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، و خرید حمایتی بسته‌های مقالات، به انتشار فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان کمک کنید.

فدک

فَدَک نام روستایی در حدود 140 کیلومتری مدینه است...

فَغانی شیرازی

فَغانی شیرازی (بابا فغانی) شاعر ایرانی قرن نهم و د...

فجر

فَجر هشتادونهمین سورۀ قرآن کریم و در جزء سی‌ام آن ...

فَخرالدین اَسعد گرگانی

فَخرالدین اَسعد گرگانی (فخری گرگانی) شاعر و داستا...

فَخر رازی، فَخرالدین محمدبن عمر

فَخر رازی، فَخرالدین محمدبن عمر (606-544 ﻫ ق)، معر...

فلق

فَلَق صدوسیزدهمین سورۀ قرآن کریم و در جزء سی‌ام ...

فلج

فَلَج از دست رفتن توانایی حرکت دادن ماهیچه‌های ...

فلج اطفال

فَلَج اطفال (پولیومیلیت) بیماری عفونی است که عامل...

فَلاورجان

فَلاورجان از شهرهای استان اصفهان و مرکز شهرستان ...

فراش

فَرّاش یکی از منصبهای دربار پادشاهان و دستگاه حکو...

فَرّه

فَرّه (خوَره) که به‌صورت فرّ هم گفته و نوشته می‌شو...

فرهنگستان

فَرهَنگستان نهادی پژوهشی و راهبردی است که هستۀ مرک...

فَرهنگ‌نویسی

فَرهنگ‌نویسی تهیۀ فهرست واژه‌های یک زبان، یک موضوع...

فَرُّخی سیستانی

فَرُّخی سیستانی (درگذشت 429 ﻫ ق) شهرت ابوالحسن علی...

فارسنامه

فارسنامه کتابی است دربارۀ تاریخ و جغرافیای فارس ...

فروردین

فَروَردین جمع کلمۀ فَروَرد است؛ فرورد در دین زردش...

فرزندخواندگی

فَرزندخواندگی پذیرشِ قانونی فردی به فرزندی است ا...

فاشیسم

فاشیسم نظریۀ سیاسی و نظام حکومتی است که از دهۀ د...

فسخ

فَسخ در لغت به‌معنی نقض، لغو و انحلال؛ و از نظر ح...

فتق

فَتق خارج شدن بخشی از یک اندام داخلی بدن یا تمام...

فاطمۀ زهراء(س)

فاطمۀ زهراء(س) نام و لقب دختر پیامبر اسلام (ص)، هم...

فاطر

فاطِر سی‌وپنجمین سورۀ قرآن کریم و در جزء بیست‌ودو...

فتح

فَتح چهل و هشتمین سورۀ قرآن کریم و در جزء بیست‌و‌...

فاویسم

فاویسم بیماری خونی ارثی است که در بعضی از مردم با...

فایز، محمدعلی

فایز، محمدعلی ( 1289-1213 ﻫ ش/ 1330-1250 ﻫ ق) شاع...

فدراسیون ورزشی

فدراسیون ورزشی سازمانی است برای وضع قوانین و نظا...

فدراسیون

فِدِراسیون اتحاد چند ایالت یا کشور است که در آن ...

فقه

فِقه علم به‌دست آوردن احکام شرعی عملی فردی و اجتم...

فِهرست اِبن‌نَدیم

فِهرست اِبن‌نَدیم (الفِهرِست) کتابی است به زبان...

فشار

فِشار اثر نیرویی است که بر واحد سطح وارد می‌شود. ...

فرعون

فِرعون لقب عمومی فرمانروایان تعدادی از سلسله‌های ...

فِتیشیسم

فِتیشیسم اعتقاد به نیروی جادویی برخی از اشیا و نق...