در پایان زمستان 1397، فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان سی و نه امین سال کار خود را پشت سر می گذارد. در این مدت 17 جلد از این اثر به‌چاپ رسیده است و جلد هجدهم به زودی چاپ خواهد شد. بزرگترین موفقیت ادامه فعالیت فرهنگنامه است. فرهنگنامه ای که بدون کمک سازمانهای دولتی و با کمک مردم، هنرمندان و فرهنگ دوستان کار خود را ادامه می دهد. فرهنگنامه ای که به خیلی از کتابخانه ها راه یافت و خیلی از کودکان و نوجوانان به عنوان مرجعی برای پژوهش در کتابخانه های خود دارند و یا در خیلی از کتابخانه های مدارس از آن استفاده می شود

عشق به سرزمین ایران و نسل جوان کشور در وجود همه ما ریشه ای بس عمیق دارد. ولی حرکت، رشد، خودآزمایی، رسیدن به رضایت علمی و فرهنگی نیز شرایط خود را دارد. دلیل دیگر موفقیت را می توان نظام شورایی دانست.  نظامی که همه کارها با بررسی، مشورت و رای عمومی انجام می شود. فضای کار فرهنگنامه، فضای مشورت علمی، مطالعه، تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی است. رقابتی در کار نیست، دستوری در کار نیست، شهرت طلبی ای هم در کار نیست همین امر سبب صمیمیت، همکاری متقابل و دائمی و تبادل اطلاعات و افکار مداوم شده است و از ما دانشجویان تمام وقت ساخته است.

هدف اصلی همه ما پاسخ به نیاز نسل جوان ایران به شناخت جهان امروز، گنجینه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی کشور و مردم خویش، مسیر حرکت علوم مختلف، یافت دانش و ساختن جامعه ای شایسته انسان و انسانیت بوده و هست. رسیدن به صداقت علمی واقعی و دوری از گرایشهای سیاسی و اجتماعی زمانه خط حرکت همه مقاله های فرهنگنامه بوده و هست، ولی رسیدن به این ویژگیها تلاش مداوم می طلبد.

تاکنون در بازار بین الملل اقدامی انجام نداده ایم. در فکر راهها هستیم

در نمایشگاه های داخلی در نمایشگاه کتاب یا نمایشگاههای دیگری که مربوط به فرهنگنامه کودکان و نوجوانان است

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان علاوه بر صحت و دقت اطلاعات و ساده نویسی دو ویژگی دارد که عبارت اند از: جامعیت هر مبحث است و دیگری نگاه از ایران. برخلاف کتابهای مرجع در ایران این فرهنگنامه تالیف شده است صرفا ترجمه نیست.

شناساندن فرهنگنامه، گروهها، همکاران و نحوه کار در فرهنگنامه- فرهنگنامه برخط و فروش آن به صورت مدخل- فروش فرهنگنامه و کتابهای توران میرهادی- گرفتن کمک و همیاری از افراد علاقمند- افزایش درآمد- بالا بردن رنکینگ سایت- تکمیل مدخل ها با اضافه کردن تصاویرو فیلم ها- انتشار اخبار- ارتباط با مخاطبین جهت تکمیل اطلاعات و مدخل‌ها

شورای کتاب کودک، مادران امروز، خانه کتابدار کودک و نوجوان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان، موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجمن پژوهشهای آموزشی پویا

درگاه الکترونیک بانک رفاه

توانایی کلیدی ما استفاده از نیروهای زبده داوطلب است. سازمان فرهنگنامه تماما با استفاده از کمک های مالی حامیان حقیقی و حقوقی غیر دولتی اداره می شود.

تکمیل و اتمام تهیه فرهنگنامه تا پایان جلد25، همگانی تر کردن فرهنگنامه و فروش مقالات آن از طریق سایت

تعهد به فرهنگ این سرزمین و نیز اعتقاد به نسل بالنده کشور و تهیه  منبعی معتبر و موثق برای دستیابی به آگاهیهای درست و مستند با دیدگاهی علمی، مردمی و با الهام از تاریخ و فرهنگ ایران و منطقه.