فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، نخستین دائرة‌المعارف عمومی نوشته شده به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و نوجوانان که با دیدگاهی علمی و با تکیه بر فرهنگ ایران تهیه شده است. مقاله های آن دقیق، مستند و با توجه به دانش پایه و زبان و بیان گروه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال تدوین شده است. در تألیف مقاله‌های آن بیش از ۲۵۰ استاد و متخصص رشته‌های مختلف همکاری داوطلبانه می‌کنند. کلیۀ فعالیتهای فرهنگنامه در شورای کتاب کودک، زیر نظر شورای اجرایی فرهنگنامه و دبیر آن توران میرهادی و سرویراستار آن خانم ایران گرگین صورت می‌گرفت که بعد از سال ۱۳۹۳، خانم میرهادی پس از ۵۳ سال کار مداوم برای رشد و تعالی فرزندان این سرزمین، به دلیل مشکلات جسمی، از عضویت در هیأت مدیرۀ شورای کتاب کودک کناره‌گیری کردند و وظایف دبیر اجرایی فرهنگنامه به شورای مدیریت واگذار شد. این شورا با همکاری خانم‌ها ایران گرگین و دکتر سید صادق سجادی به‌عنوان سرویراستاران فرهنگنامه می‌کوشند بر سرعت تألیف و انتشار جلدهای بعدی فرهنگنامه بیفزایند. یکی دیگر از برنامه‌های شواری مدیریت روزآمدسازی جلدهای چاپ شده و قرار دادن مقاله‌ها در فضای مجازی است. پیش‌بینی می‌شود که مجموعۀ فرهنگنامه در ۲۶ جلد، با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چند هزار تصویر شامل عکس، نقاشی، نقشه، جدول و نمودار منتشر شود. جلد 19 که آخرین جلد چاپ شدۀ فرهنگنامه می باشد  دربردارندۀ مقاله های حرف ف از فاِئو تا فیوز و بخشی از حرف ق از ق(سوره) تا قدومه است. شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان چاپ و نشر این مجموعه را به‌عهده دارد.

about_1 دربارۀ فرهنگنامه
ketab دربارۀ فرهنگنامه

فعالیت اصلی فرهنگنامه تهیه و تدوین مقاله در سازمان فرهنگنامه است و این فعالیت با تشکیل جلسات مستمر گروه‌های تدوین و ویرایش موضوعی، نظرخواهی از مشاوران علمی و فنی تهیه و انتخاب تصویر، حروف‌نگاری، نمونه‌خوانی مقاله‌های فرهنگنامه و کمک در آماده‌سازی و نسخه‌پردازی هر جلد تا مرحلۀ پیش از چاپ تکمیل می‌شود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فرهنگنامه و داوطلبان جدید همکاری، جلسه‌های هم‌اندیشی، نجلسه‌های مشورتی با مشاوران نوجوان، تهیۀ آرشیو تصویر، خدمات کتابخانه‌ای و اطلاع رسانی، تهیه و تدوین منابع آموزشی، ترویجی و خبری، ترویج در مدارس و سایر مراکز فرهنگی و جذب کمک‌های مالی و حمایت‌های مردمی یاری‌دهندگان، شرکت در نمایشگاه‌های کتاب از فعالیت‌های دیگر فرهنگنامه است. حدود ۹۰ درصد همکاران فرهنگنامه داوطلبانه و رایگان فعالیت می‌کنند.

تاکنون به فرهنگنامه جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۷)، ترویج علم ایران (۱۳۷۹) و بهترین مقاله‌های دینی در دائرةالمعارفها (۱۳۸۳) اعطا شده است.