چطور تو جشنواره شرکت کنیم؟؟

از تجربه خودتون در استفاده از کتاب فرهنگنامه یک ویدیو یک تا سه دقیقه ایی بگیرید و برای ما ارسال کنید.

چطور تو جشنواره شرکت کنیم؟؟

از تجربه خودتون در استفاده از کتاب فرهنگنامه یک ویدیو یک تا سه دقیقه ایی بگیرید و برای ما ارسال کنید.

wave3-2 جشنواره فیلم فرهنگنامه

شرایط شرکت چطوریه؟؟

خیلی سادست سه مرحله پایین رو ببین

wave4 جشنواره فیلم فرهنگنامه

بفرستید که بقیه هم ببینند!

گالری تصاویر