کار در فرهنگنامه به نوعی پژوهش در منابع است و آموزش در فرهنگنامه امری مداوم . همه همکاران با پرسش ها، پژوهش ها، بحث ها و مشاوره های مداوم، خود را دانشجوی تمام وقت می دانند. جلسات آموزشی مانند هم اندیشی ها، کارگاه های مرجع شناسی، آموزش کامپیوتر، کارگاه نقشه و تصویر و جلسات آموزش ویراستاری، همگی در جهت آموزش همکاران فرهنگنامه تنظيم شده اند. در فرهنگنامه علاوه بر، خودآموزی، آموزش نفربه نفر، آموزش در گروه های تخصصی به کمک هماهنگ کننده گروه و مطالعه برنامه ریزی شده جریان دارد و اطلاعات عمومی و مهارتهای همکاران را افزایش می دهد.

هم اندیشی

جلسات هم اندیشی برای تبادل نظر همکاران فرهنگنامه، طرح مشکلات و یافتن راهکارهایی برای آن، تشکیل می شود. علاوه برآن با دعوت از اساتید رشته های مختلف به هم اندیشی ها و نمایش فیلم های مستند این جلسات به جلسات آموزش جمعی برای همکاران فرهنگنامه تبدیل شده است.

آموزش داوطلبان جدید

داوطلبان همكاري پس از شرکت در جلسات توجيهي وحضور در گروه تخصصي، با تأييد هماهنگ كننده گروه تخصصي، براي آموزش نگارش مقاله نخست، به كارگاه مرجع شناسي و سپس به کارگاه نويسندگي معرفي مي شوند و پس از گذراندن كارگاه ها و نگارش مقاله تعیین شده، کار نویسندگی مقاله های فرهنگنامه را آغاز می کنند.

روش های آموزش داوطلبان جدید بنابر ضرورت ها، نیازها و امکانات در طول سال ها تغییر کرده است. اکنون مسیر آموزش برای فرهنگنامه به این ترتیب است که داوطلبان در جلسات توجیهی شرکت می کنند. در اولین جلسه، دبیر اجرایی فرهنگنامه درباره شکل گیری شورای کتاب کودک و آغاز تالیف فرهنگنامه و مسئولیت های کار داوطلبانه صحبت می کنند. در دومین جلسه، داوطلبان درباره ساختار مقاله های فرهنگنامه اطلاعاتی پیدا می کنند و آن را با مدخلی مشخص در چند دایره المعارف عمومی ویژه نوجوان و بزرگسالان بررسی و مقایسه می کنند داوطلبان پس از گذراندن این دو جلسه توجیهی براساس رشته تحصیلی و مطالعه خود به گروه های تخصصی معرفی می شوند. پس از چند ماه حضور در جلسات گروه های مربوطه از سوی هماهنگ کننده گروه به کارگاه مرجع شناسی که از سوی فرهنگنامه برنامه ریزی شده است معرفی می شوند.

در کارگاه مرجع شناسی، در جلسه نخست، همکاران جدید توسط مدرس کارگاه با مقوله کتابهای مرجع عمومی و تخصصی و منابع مختلف آن بیشتر آشنا می شوند و در دومین جلسه، دستیابی به اطلاعات از کتاب های مرجع را تمرین می کنند. شرکت در کارگاه مرجع شناسی به صورت رایگان انجام می شود. مدرسان این کارگاه، متخصصان باتجربه این رشته مانند خانمها نسرین دخت عماد خراسانی و فاطمه(سوری) مرتضایی فرد بوده اند.

در کارگاه نویسندگی افراد شرکت کننده براساس رشته تحصیلی خود به چند گروه تقسیم می شوند تا کار نگارش مدخل تعیین شده را تمرین کنند. استفاده از این کارگاه ها رایگان است. مدرسین کارگاه ها خانمها پروین حسنی،مینا رئیس دانا، ویدا رفیعی، پروین فخاری نیا و صدیقه محفوظ بالله هستند که تجربه های خود را دراختیار همکاران جدید می گذارند و با استفاده از راهنماهای آموزشی فرهنگنامه، مانند راهنمای نگارش فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، اصول نوشتن برای فرهنگنامه را مرور می-کنند. در این کارگاه ها، معمولا مدخلی برای تمرین انتخاب می شود. در کارگاه، داوطلبان با هدایت مسئولان کارگاه و دستیاران آنها که معمولا هماهنگ کننده های گروه های تخصصی هستند، مقاله های مشابه مدخل تعیین شده را می خوانند و ساختار مقاله ها را استخراج می کنند و با بحث درباره پرسش های احتمالی مخاطب و اولویت بندی سوال ها به طرح مشترکی می رسند که مدخل تعیین شده باید براساس آن نوشته شود. درهمین جلسه منابع مورد نیاز، در کتابخانه فرهنگنامه مشخص شده، برگه نویسی علمی و گزینش اطلاعات از منابع آموزش داده و تمرین می شود. افراد شرکت کننده در چنین کارگاهی با توجه به آنچه آموخته اند بند اول مقاله را می نویسند و در فاصله دو جلسه کارگاه، با مراجعه به کتابخانه های خارج از فرهنگنامه مقاله خود راکامل می کنند. در دومین جلسه مقاله ها خوانده و بررسی می شود، در جلسه سوم، براساس یکی از مقاله های نگاشته شده، کار ویرایش تمرین می شود. سپس زمانی برای نگارش و تحویل مقاله پایه تعیین می شود. با تحویل وپذیرش مقاله پایه، کار نویسندگی مقاله برای همکار جدید آغاز می شود ضمن اینکه آموزش همواره ادامه دارد.