فولادشهر

فولادشهر از شهرهای شهرستان لِنجان در استان اصفهان است. این شهر در حدود 33 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، مرکز استان اصفهان، و 460 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. جمعیت فولادشهر بر اساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 426 88 نفر برآورد شده است.

فومن

فومَن از شهرهای استان گیلان و مرکز شهرستان فومن است. این شهر در حدود ۲۷ کیلومتری جنوب غربی رشت، مرکز استان گیلان، و ۳۵۹ کیلومتری شمال غربی تهران قرار دارد. جمعیت فومن براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ﻫ ش،841 35 نفر برآورد شده است.

فهرج

فَهْرَج از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان فهرج است. این شهر در حدود 230 کیلومتری جنوب شرقی کرمان، مرکز استان کرمان، و 237 1 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد. جمعیت فهرج براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 779 13 نفر برآورد شده است.

فیروزآباد

فیروزآباد از شهرهای استان فارس و مرکز شهرستان فیروزآباد است. این شهر در حدود 112 کیلومتری جنوب شیراز، مرکز استان فارس، و 000 1 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد. جمعیت فیروزآباد براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، ۴۱۷ ۶۵ نفر برآورد شده است.

فیروزکوه

فیروزکوه از شهرهای استان تهران و مرکز شهرستان فیروزکوه است. این شهر در حدود 139 کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. فیروزکوه از شهرهای خوش آب‌وهوای استان تهران است. نام این شهر برگرفته از نام قلعۀ باستانی فیروزکوه است که بنای آن منسوب به پیروز (فیروز) اول، پسر یزدگرد دوم از شاهان ساسانی، است. جمعیت این شهر براساس سرشماری سال 1395 ﻫ ش، 453 17 نفر برآورد شده است.

فیوز

فیوز وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریانهای شدید یا تغییرات ناگهانی آن حفاظت می‌کند و در مسیر جریان الکتریکی قرار می‌گیرد. از فیوز در سیم‌کشی ساختمانها، دستگاههای الکتریکی، خودروها، شبکه‌های انتقال برق و پُستهای برق برای حفاظت استفاده می‌شود.