فیلیپین

فیلیپین کشوری است در جنوب شرقی آسیا واقع در غرب اقیانوس آرام شمالی. این سرزمین در حدود 100 7 جزیره دارد که بیش از 000 6 جزیرۀ آن کوچک و غیرمسکونی است. فیلیپین از شمال به تنگۀ لوزون، از شرق به دریای فیلیپین، از جنوب به دریای سِلْبس و از غرب به دریای چین جنوبی محدود است. مساحت آن 076 300 کیلومتر مربع و پایتخت آن مانیل است.

فیجی

فیجی کشوری است در اقیانوس آرام جنوبی در شرق منطقۀ ملانزی. فیجی 272 18 کیلومتر مربع وسعت دارد. جزیره‌های ویتی‌لوو و وانوئالو بزرگ‌ترین جزیره‌های مسکونی فیجی‌اند که 90 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهند. پایتخت این کشور، سووا در جزیرۀ ویتی‌لوو واقع است و بندرگاه اصلی کشور هم به‌شمار می‌رود.

فیل

فیل (پیل) بزرگ‌ترین جانور روی خشکی و پستانداری از راستۀ خرطوم‌داران و خانوادۀ فیلهاست. تاکنون، سه گونه فیل، دو گونه فیل افریقایی در دشتها و جنگلهای بارانی و کم‌درخت جنوب افریقا و یک گونه فیل آسیایی با سه زیرگونۀ فیل هندی، سوماترایی و سریلانکایی در جنگلهای هند و جنوب‌ شرقی آسیا، شناخته شده‌اند.

فیروزه

فیروزه (پیروزه) کانی گران‌قیمت با ترکیب شیمیایی فسفات آبدار مس و آلومینیم به رنگ آبی آسمانی و یا آبی مایل به سبز است که در جواهرسازی نیز کاربرد دارد. به‌همین‌سبب، اکتشاف، استخراج و تراش آن ارزش اقتصادی و از نظر کارآفرینی اهمیت دارد.

فیبوناتچی، لئوناردو

فیبوناتچی، لئوناردو (مLeonardo Fibonacci، 1170-1250 ) ریاضیدان ایتالیایی است که به لئورناردو پیزایی هم معروف است. او از جمله ریاضیدانهایی است که با استفاده از روشهای حسابیِ ریاضیدانان مسلمان در آثار خود، اروپاییان را با عددهای هندی ـ عربی آشنا کرد. با آنکه فیبوناتچی آثاری در حساب، جبر و هندسه دارد، اما امروزه بیشتر با دنبالۀ فیبوناتچی، که در ریاضیات اهمیت فراوان دارد، شناخته می‌شود.

فیکوس

فیکوس گیاهی است زینتی، همیشه‌سبز و بومی هند و جنوب شرقی آسیا. در منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری به‌سرعت رشد می‌کند و به درختی بزرگ تبدیل می‌شود، اما در سایر نقاط جهان در گلدان و گلخانه‌ها نگهداری می‌شود. این گیاه در جنوب ایران کاشته می‌شود. فیکوس برگ‌درشت شناخته‌شده‌ترین گونۀ این گیاه است که چند رقم مانند فیکوس اَبلَق و فیکوس برگ‌ریز دارد.